Tarih - Tarih Öğretmenlerine Kaynak

Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU Hocamız Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanlığı'na Atandı

Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU Hocamız Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanlığı'na Atandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU hocamız, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanlığı'na atanmıştır. Yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 
       Hocamız, yeni görevine atanması ile ilgili haberi sosyal medya hesabından "Bugün itibariyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanlığına atanmış bulunmaktayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamen ayrılmamakla birlikte, bundan sonra belirli bir süre vatana hizmete Ankara İncek’te bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde devam edeceğim." ifadesi ile paylaşmıştır.
 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanlığı Hakkında:
Kaynak: http://www.jsga.edu.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanlığı; Güvenlik Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Sosyal Bilimler, Deniz ve Denizcilik Bilimleri, Beden Eğitimi bölüm başkanlıkları ve ihtiyaç halinde açılmasına karar verilen diğer bölüm başkanlıkları ile biri idari faaliyetlerden , biri öğrenci işlerinden sorumlu iki dekan yardımcılığından oluşur.

  Fakültenin alt birimlerine ilişkin hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

   * Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, teşkilatların ihtiyacı olan subayların yetiştirilmesi için lisans düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapar.

   * İlgili yasa, yönetmelik ve yönergelerde ön görülen ve bağlı olduğu üst makamların vereceği emirler doğrultusunda, Fakülte öğrencilerinin idarî, eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini Fakülte ve Akademinin diğer birimlerinin hizmetleri ile koordineli olarak plânlar, programlar ve yönetir.

   * Öğrencinin düşünebilme, tasavvur, tahayyül, analiz, sentez ve diğer niteliklerini geliştirir ve bunları mümkün olduğu kadar kısa zamanda yapmaya alıştırır. Komutanlık ve liderlik nitelikleri aşılar ve bu niteliklerin kökleşmesini sağlar.  

   * Öğrencilere kuvvet, cesaret, koordinasyon ve kendine güvenin azami seviyede verilmesini sağlar.

   * Öğrencileri vatansever, milliyetperver, vazifeşinas, sorumluluk duygusuna, disiplin şuuruna üstün bir ahlâk ve karaktere sahip, bilgili, cesur, fedakâr, feragatli, kanun, nizam, amir ve üstlerine itaatkâr, astlarına karşı müşfik, her bakımdan yüksek ve mütekâmil manevî değerlere mücehhez bir seviyeye getirir.      

   * Her öğrencinin Devletimizin yasal temelini oluşturan Atatürk ilke ve inkılâplarına tam olarak intibakını sağlar. Atatürk ilke ve inkılâplarının her öğrenciye içtenlikle benimsetilmesini ve her öğrencinin, bu ilke ve inkılâplara sahip çıkacak ve onları gerektiğinde savunabilecek bir fikir düzeyine getirilmesini sağlar.     

   * Zamana kesin olarak riayet eder ve her türlü faaliyetlerde öğrencinin zaman faktörünü değerlendirmeye ve ona uymaya alışmasını sağlar. 

 

1- Fakülte Tanıtım Kitapçığı İçin Tıklayınız.

2- Fakülte Ders Katoloğu İçin Tıklayınız.

3- Bachelor Programme Course Catalogue

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763082

204 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi