Tarih - Tarih Öğretmenlerine Kaynak

İskenderiye Kütüphanesini Hristiyanlar Yaktı - Midhat SERTOĞLU

İskenderiye Kütüphanesini Hristiyanlar YaktıİNSANLIK tarihinde meydana getirilmiş kütüphanelerin en büyük ve en değerlilerinden biri de şüphesiz Milladdan önce III. yüzyılda kurulmuş olan meşhur İskenderiye kütüphanesidir. Eski kaynaklar burada 900.000 kadar yazma eser olduğunu kaydeder. Bugün, bilhassa Batı'da bu kütüphanenin şehrin Müslümanlar tarafından alınmasından kısa bir süre sonra İkinci Halife Hz. Ömer'in emriyle İskenderiye fatihi Amr Ibnül-As tarafından yakılmak suretiyle yok edilmiş ve böylece ilim ve medeniyet tarihine geniş çapta ışık tutacak bu büyük kültür hazînesinin mahvedilmiş olduğu kanaatı vardır. Çok yazık ki, bazı Türk yazarları da İslam dünyasına yapılan bu haksız isnad ve İftirayı, onların tesiri altında kalıp bilmeyerek tekrarlamışlardır. Biz ise bu yazımızda, İskenderiye kütüphanesinin Müslümeanlar tarafından değil, aksine Hıristiyanlar tarafından yakılmak suretiyle imha edildiğini, en mûteber kaynaklara ve red edilmez delillere dayanarak izah ve ispat edeceğiz.
Bundan evvel, İskenderiye kütüphanesinin kuruluşundan ve mahiyetinden kısaca bahsedelim.
Bu ünlü ilim ve kültür tesisinin bulunduğu İskenderiye şehri Milâd dan önce 332 yılında Makedonyalı İskender tarafından kurulmuştu. Onun ölümü ile imparatorluğunun dağılışı sonunda kumandanlarından Lagus'un oğlu...

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26743493

77 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi