Hazır formlar

İLÇE TARİH ZÜMRESİ BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………….. İLÇE TARİH ZÜMRESİ BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Karar No: 1

Toplantı Yeri: …………………

Toplantı Tarihi ve Saati: 03.09.2010 10:00

Toplantıya Katılan Zümre Başkanlarının Görev Yeri Listesi:

…………………………………

………………………………….

……………………………………

GÜNDEM:

1. Açış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2. Zümre Başkanı Seçimi

3. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarının incelenmesi

4. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılına yönelik (var ise) yayınlanan zümreyi ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin görüşülmesi (Kanun, MEB genelgesi, yönetmelik, tebliğ vb.)

5. 2009-2010 E.Ö. Yılı İlçe Zümresinde alınan kararların incelenmesi ve değerlendirilmesi

6. Atatürkçülük konularında , milli bayram törenlerinde, MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre anılan/kutlanan belirli gün ve haftalarda kullanılabilecek imkan ve materyaller konusunda işbirliğinin geliştirilmesi

7. Okullar ve zümreler arası işbirliğinin geliştirilmesi

8. İlçemizde zümre öğretmenlerinin gelişimine yönelik mahalli hizmetiçi eğitimi (kurs, seminer, çalıştay vb.) imkanlarının görüşülmesi

9. Güzel Türkçemizin güzel kullanımının teşvik edilmesi

10. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Toplantı anılan yer ve saatte, Sayın ......................................katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Sayın ………………’nun teklifi ve oybirliği ile ………………. Lisesi Tarih Öğretmeni …………………. zümre başkanı seçildi.

3. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları Sayın ……………….. tarafından okunarak kurula arz edildi.

4. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında uygulanmak üzere M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı kararıyla kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile yapılan değişiklikler de dikkate alınarak uygulanacağı Sayın …………. tarafından okundu.

Ayrıca Sayın ………….., “Tarih Dersine Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 172 sayılı Kararı

10. sınıfta: 03.06.2008 tarih ve 138 sayılı Kararı

11. sınıfta: 09.03.2009 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı;

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 04.09.2008 tarih ve 180 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı;

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 27.04.1981 tarih ve 76 sayı; 14.06.2002 tarih ve 272 sayılı Kararları ile kabul edilen öğretim programı uygulanır” dedi.

5. 2009-2010 E.Ö. Yılı İlçe Zümresinde alınan kararların incelendi. Alınan kararların başarı ile uygulandığı Sayın ………… tarafından ifade edildi. Sayın ………., Sayın …………….. ve Sayın ……………..’da kendi okullarında alınan kararların başarı ile uygulandığını tarih öğretmenlerinin iletişiminin ve paylaşımının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

6. Atatürkçülük konularında , milli bayram törenlerinde, MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre anılan/kutlanan belirli gün ve haftalarda kullanılabilecek imkan ve materyaller konusunda işbirliğinin geliştirilmesi için geçen yıl öğretmenlerimizin paylaştıkları materyallere ilave olarak Sayın …………….. EĞİTEK’ten sağlanan yeni videoların da paylaşımına devam edilebileceğini söyledi. Hizmetiçi eğitim uygulaması olması halinde hizmetiçi eğitim sırasında olmaması halinde yeni bir zümre toplantısı yaparak paylaşımın gerçekleştirilmesine karar verildi.

7. Sayın …………….. okullar ve zümreler arası oluşan olumlu ilişkilerin işbirliği ve çalışma verimini artırdığını; bu nedenle zümre başkanlarının iletişimlerinin devamının gerekliliğini vurguladı.

8. Sayın……………..17-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında Erzurum Aziziye H.İ.E.E.’nde gerçekleştirilen 523 nolu Tarih Dersi Öğretim Programları Kursu’nda paylaşılan yenilikçi yaklaşımların ve etkinlik örneklerinin Mahalli H.İ.E. planlamasına girmesini beklediklerini ve bu kazanımların 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilen seminerde olduğu gibi Tarih öğretmenlerimiz ile paylaşılacağını ifade etti. Sözkonusu H.İ.E. gerçekleşinceye kadar tarih öğretmenlerimizin okullarında uyguladıkları iyi örnekleri de hazırlayarak yapılacak toplantıda paylaşmak üzere getirmeleri kararı alındı.

9. Tüm eğitim süreçleri, ders içi ve ders dışı etkinliklerde güzel Türkçemizin güzel kullanımına dikkat edilmesinin gerekliliği; öğrencilere kullanım sırasında oluşabilecek ihtilaflar halinde yazım kılavuzu, Türkçe Sözlük kullanma alışkanlıklarının kazandırılması; www.tdk.gov.tr sitesinin tanıtımının yapılması ve gerektiğinde hatırlatılması kararı alındı.

10. Sayın ……………..’nun sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dilemesinden sonra başkaca söz alan olmadığından ötürü. İyi dilek temennisi ile Sayın …………….. toplantıyı sona erdirdi.

İMZALAR

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26721635

112 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi