Tarih Öğretim Programları - Tarih Müfredatı

Bloom Taksonomisine Göre Ders Planı

Bloom Taksonomisine Göre Ders Planı

TAKSONOMİK TARİH DERS PROGRAMI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

TAKSONOMİ

1. Bilgi

2. Kavrama

3. Uygulama

4. Analiz

5. Sentez

6. Değerlendirme

 1. A.      İç Değerlendirme
 2. B.      Dış Değerlendirme

                      

                                                                                                                         

KONU: Bolşevik İhtilali

 1. 1.       Bilgi
 • Bolşevik kavramını tanımlama
 • Diğer siyasi akımların tanımı

a)      Teokrasi

b)      Oligarşi

c)       Monarşi

-Ara tonlar-

 1. Mutlak monarşi  (Tiranlık vd.)
 2. Meşruti monarşi

d)      Faşizm

e)      Komünizm

f)       Sosyalizm

 • İhtilal kavramını tanımlama

a)      İnkılap, darbe, reform, ıslahat, devrim

 • Olayın geçtiği dönemin şartlarını tanıma
 1. 2.       Kavrama
 • Bolşevik İhtilali’ni Fransız İhtilali ile karşılaştırma
 • Bolşevik İhtilali’ni Türk İnkılabı ile karşılaştırma
 • Bolşevik İhtilali’nin Türkiye’de oluşmamasının nedenlerini tartışma
 1. 3.       Uygulama
 • Bolşevik liderlerini karikatürize etme
 • İhtilalin ortaya çıkardığı ülke düzenini dramatize etme
 • Konu hakkında makale taslağı hazırlama
 • Konu hakkında veri tabanı hazırlama
 1. 4.       Analiz
 • Olayın kronolojisini verebilme
 • Olayın ana nedenlerini sözlü, yazılı, görsel, drama v.b. yöntemlerle ifade edebilme
 • Ana nedenleri ortaya çıkaran yan nedenleri görebilme
 • Olayın akış şemasını yapabilme
 • Liderlerin ihtilalin yönlendirilmesindeki rollerini görebilme
 • İhtilal organizasyonunu okuyabilme
 • Neden – sonuç ilişkilerini görebilme
 • Neden ve sonuçların kategorize edilmesi (sosyal, siyasal, ekonomik, vb. )
 • Olayın mikro ve makro etkilerini değerlendirme
 • Makalede kullanılacak her türlü materyali sınıflandırabilme
 1. 5.       Sentez
 • Konu hakkında günümüze kadar ifade edilmiş yargılardan farklı bilgi, yorum ve yargı üretebilme
 • Kendi yargısının farkında olma
 • Daha önceki çalışmalar arasında bir karşılaştırma yaparak mevcut yargılardan yola çıkarak yeni bir yargıya varma
 • Özgün bir makale yazma çalışması yapabilme
 1. 6.       Değerlendirme
 2. A.      İç Değerlendirme
 • Yapılan çalışmanın tarih metodolojisine göre kritiğini yapma
 1. B.      Dış Değerlendirme
 • Akademik makale yazma kriterlerini uygulama

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26744108

77 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi