Tarih Yayımları Tanıtımı

TARİH NASIL ÖĞRETİLİR?

Tarih Nasıl ÖğretilirTARİH NASIL ÖĞRETİLİR?

www.etarih.com okuyucularına bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. Yeni İnsan Yayınlarının eğitim serisi içinde 2010 yılı Temmuz ayında arz edilen bu güzel eser “Tarih Nasıl Öğretilir?” başlığını taşıyor. “Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri”ni içeren eser Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa SAFRAN editörlüğünde hazırlanmış. Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ın önsözüyle başlayan eser alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından yazılmış 45 akademik makaleden oluşuyor. Giriş bölümünde Sayın Safran’ın “Türkiye’de Tarih Eğitimi ve Öğretimi” üzerine yaptığı tespitler bulunmakta. Giriş hariç VI bölümden oluşan eserin bölüm başlıları şu şekilde:
I. BÖLÜM: TARİH, TARİH YAZIMI VE TARİH ÖĞRETİMİNİN NİTELİĞİ ÜZERİNE II. BÖLÜM: EĞİTİMDE TEMEL PARADİGMALAR VE TARİH ÖĞRETİMİ III. BÖLÜM: TARİH NEDEN ÖĞRETİLİYOR? IV. BÖLÜM: TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABI V. BÖLÜM: TARİH ÖĞRETİMİ VE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VI. BÖLÜM: TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kitabın basımı Hollanda Dışişleri Bakanlığı Orta ve Doğu Avrupa Sosyal Dönüşüm Programı (Matra) tarafından mali olarak desteklenen ve Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği EUROCLIO tarafından yürütülen A Key to Europe: Innovative Methodology in Turkish School History (Avrupa İçin Anahtar: Türkiye’de Tarih Eğitiminde Yenilikçi Metodoloji) projesi kapsamında mali olarak desteklenmiştir. Tarih alanında öğrenim gören eğitim fakültelerinin tarih öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler, fen-edebiyat fakültelerinin tarih bölümlerinde okuyup öğretmenlik düşünen aday adayı öğretmenler ile hali hazırda mesleğinin başında tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerimiz için mutlaka okunması gereken bir rehber ve her zaman el altında bulundurulması gereken bir başvuru kitabı niteliğinde. ', ' Eserde makalesi yayınlanan araştırmacıların arasında kimler yok ki? Tam listesini makale adları ile birlikte aşağıda vereceğimiz saygın akademisyen ve araştırmacıları incelediğinizde bugün yurtiçi ve yurtdışında tarih öğretimi ve eğitim alanında ürün veren tüm isimleri bir arada göreceksiniz. Bu hali ile eser, eser olmaktan öte gidiyor ve tarih öğretmenleri için abide olma niteliği kazanıyor. Projenin hayata geçmesine vesile olan herkesi yürekten kutluyorum. Kaleminizin mürekkebi hiç kurumasın, zihninizdeki ışık hiç sönmesin. Erol KÖMÜR İstanbul 2011
ESERİN ARKA KAPAĞINDAKİ TANITIM YAZISI “İnsanın, geçmişle arasında kurduğu ilişkiye, biz tarih diyoruz. İlişkinin kah resmi, kah hayali, kah fırtınalı ya da huzurlu oluşu, geçmişten değil, kendimize ve geleceğimize ilişkin karşılaştığımız problemlerden yahut yaptığımız tasarımlardan kaynaklanıyor. Ne de olsa bugün var olan ve yaşayanlar bizleriz. Bununla birlikte varlığımız ile geçmişimiz arasındaki bu ilişkinin etkiye çok da açık olduğunu söylemek kolay değildir. Çünkü bizlerin tanım ve tasarımlarımızın tarihe yüklediği gerilim ile onun bir sosyal bilim olarak metodolojik güvenceleri arasında sürekli bir didişme mevcuttur.” Mustafa Safran Bahsedilen bu gerilimin eğitime yansıması tartışılması gereken diğer bir boyuttur. Tarihin neden ve niçin öğretildiği önemli olmakla birlikte, bunlardan daha da önemli olanı tarihin nasıl öğretildiğidir. Tarihin öğretiminde müfredatın, ders kitaplarının ve iktidarın etkisi yadsınamaz. Fakat bu bağlamda belirleyici olan araçlardan birisi de mikro iktidardır. Öğretmenin kurduğu mikro iktidarın etkilerini en aza indirgemenin veya başka bir ifade ile doğrudan demokrasiyi tanımlayan, bireyin/öğrencinin kendi anlatısını oluşturmada en önemli argümanlardan birisi de alan eğitimidir. Bu kitapta bir tarafıyla tarihin neliğinden, tarih öğretiminin amaçlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede teorik tartışmaların yanı sıra, tarihin nasıl öğretileceği gibi uygulamaya/yaşantıya dair makaleler yer almaktadır.
 
YAZARLAR VE MAKALE ADLARI
YAZAR ADI MAKALE ADI
Mustafa Safran Türkiye''de Tarih Eğitimi ve Öğretimi
Mustafa Safran Tarih Nerededir?
Ahmet Şimşek-Akif Pamuk Tarih Yazıcılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine Kısa Bir Bakış
Zihni Merey Dünya''da ve Türkiye''de Tarih Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
Ahmet Doğanay Davranışçı ve Bilişsel Öğrenme Kuramları
Tuğba Yanpar Yelken Oluşturmacı Öğrenme Kuramları
Tuba Belenli Tarih Öğretimi ve Çoklu Zeka Kuramı
İsmail Hakkı Demircioğlu Tarih Öğretiminin Amaçları
Erkan Dinç Tarih Bilinci Açısından Tarih Öğretiminin Amaçları
Ahmet Şimşek Kronoloji ve Zaman Algısı
Mustafa Öztürk Mekanı Algılama Becerisi
Neval Akça Tarih Öğretiminde Çok Perspektiflilik
Bahri Ata Tarih Derslerinde Problem Çözme Yönteminin Kullanılması
Dursun Dilek-Ramazan Alabaş Öğrencilerde Tarihsel Düşünce Gelişimi
Fatma Gültekin Tarih Öğretiminde Değerler
Gülçin Dilek Çağdaş Tarih Öğretimi Programlarında Temel Yaklaşımlar
Ş. Gülin Karabağ Çağdaş Ülkelerde Tarih Ders Kitapları: Uluslar arası Bir Bakış
Yasin Doğan Tarih Öğretiminde Kanıtı Sorgulama
Bülent Akbaba Tarih Öğretiminde Görsel Kaynaklardan Yararlanma
Mustafa Öztürk Tarih Öğretiminde Harita Bilgisi ve Kullanımı
Yeliz Kale Tarih Öğretiminde Müzeler ve Tarihi Mekanlar
İbrahim Sarı Tarih Öğretimi ve Sözlü Tarih
Hasan Işık Tarih Öğretimi ve Yerel Tarih
Semih Aktekin Tarih Öğretimi ve Proje Uygulamaları
Tûbâ Şengül Tarih Öğretiminde Drama
Hüseyin Köksal Tarih Öğretiminde Epik Şiirlerin Kullanılması
Ahmet Şimşek Tarih Öğretiminde Destanlar ve Efsaneler
Ahmet Şimşek Tarih Öğretiminde Tarihsel Hikaye ve Roman
Adnan Altun Tarih Öğretiminde Mizah ve Karikatür
Ayten Kiriş Tarih Derslerinde Etkili Not Alma Becerisinin Kullanımı
Banu Çulha Tarih Derslerinde Etkin Soru Sorma
Sezai Öztaş Tarih Derslerinde Film Kullanımı
İbrahim Hakkı Öztürk Avrupa Tarihi Konularının Öğretimi
Bülent Akbaba İnkılap Tarihi Öğretiminde Biyografiler
Şahin Oruç Tarih Öğretiminde Biyografiler
Nadire Emel Akhan Tarih Derslerinde Ekonomi Konularının Öğretimi
Özgür Aktaş Tarih Derslerinde Savaş ve Antlaşma Konularının Öğretimi
Kerem Çolak-Selahattin Kaymakçı Tarih Öğretiminde Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Tuğba Yanpar Yelken Oluşturmacı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Banu Çulha İyi Bir Tarih Öğretmeninin Nitelikleri (Öğretmen Tipolojisi)
Ş. Gülin Karabağ Tarih Öğretmeninin Mesleki Becerilerini Şekillendiren Unsurlar
Semih Aktekin Hayat Boyu Öğrenme ve Sürekli Mesleki Gelişim

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763046

136 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi