Tarih Yayımları Tanıtımı

Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıTarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Editör(ler) : İsmail H. Demircioğlu İbrahim Turan  
Yazar(lar) : İbrahim Hakkı Öztürk Ayten Kiriş Gülin Karabağ Erkan Dinç Banu Çulha Özbaş Ahmet Şimşek Sezai Öztaş Selahattin Kaymakçı Ramazan Kaya  
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık

2000’li yıllarda her alanda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin en fazla etkilediği alanlardan birisi eğitimdir. Eğitim kurumları öğrencilerin, değişen şartlara ayak uydurabilmesi için, sık sık kendilerini yenilemektedirler. Bu anlamda özellikle eğitim programları, yaklaşımları ve ders kitapları değişen ihtiyaçlar ışığında yeniden düzenlenmektedir.

Çağımızda eğitimi doğrudan etkileyen diğer bir unsur ise, öğretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerdir. Bu alandaki değişim, öğretmen ve öğrencilere kolaylık sağlamanın yanında, etkili ve kalıcı öğrenmeye önemli katkılar sunmaktadır. Başka bir deyişle eğitim teknolojileri aracılığıyla öğrenciler, etkili, kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme ortamına kavuşabilmektedirler.

Eğitim alanında meydana gelen değişim ve gelişmeler, öğretmen eğitimini doğrudan etkilemiş ve ülkemizde eğitim fakülteleri programları 1998 yılında yenilenmiştir. Yeni programda öğretmenlik mesleğiyle ilgili derslerin sayısı artırılmıştır. Bu derslerden bir tanesi ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ isimli derstir. Bu ders çerçevesince öğretmen adaylarına, sorumlu olacakları öğretim alanıyla ilgili öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal geliştirme becerileri kazandırılması hedefl enmektedir.

Aday öğretmenlere etkili öğretmen olabilmek için önemli nitelik ve beceriler kazandırabilecek olan bu dersin uygulanmasında problemler yaşanmaktadır. Bu alanda yaşanan önemli problemlerden birisi, farklı alanların öğretimine yönelik ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ ders kitaplarının hazırlanmamasıdır. Örneğin, bu alanda tarih öğretmen adaylarının eğitimine yönelik bir ders kitabı bulunmamaktadır. Mevcut ders kitapları, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımıyla ilgili genel bilgiler vermekte olup, farklı alanların öğretimine uyarlanamamaktadır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla, ‘Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ isimli bu kitap hazırlanmıştır. Çalışmanın tarih ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında okutulan ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ isimli derslerden sorumlu öğretim elemanlarına yol göstereceği ümit edilmektedir.

‘Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ isimli kitap on bir bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Eserin ikinci kısmı öğretim materyallerinin seçimi ve kullanımını etkileyen faktörlerle ilgilidir. Üçüncü bölümde, öğretim araçları ve öğretim araçlarının öğretimdeki yeri hakkında bilgiler verilmektedir. Çalışmanın dördüncü bölümünde, tarih eğitiminde ders kitapları ve ders kitaplarının kullanımını açıklanmaktadır. Beşinci bölümde, tarih öğretiminde yazılı kaynakların kullanımını açıklanmaktadır. Altıncı bölümde, tarih öğretiminde yazılı kaynakların kullanımıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Yedinci kısım, basılı görsellerin kullanımı hakkındadır. Sekizinci bölüm, tarih öğretiminde film ve belgesel kullanımıyla alakalıdır. Dokuzuncu bölümde, tarih öğretiminde çalışma yaprakları ve kullanımını açıklanmaktadır. Çalışmanın onuncu kısmı, tarih öğretiminde bilişim teknolojileriyle ilgilidir. Son bölüm ise, tarih öğretiminde alternatif materyal kullanımı hakkındadır. Çalışmanın öğrencilere, tarih ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ dersinden sorumlu olan öğretim elemanlarına fayda getirmesi dileğiyle…

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26165727

Üye Kaydı ve Girişi

47 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi