Tarih Yayımları Tanıtımı

Tarih Öğretim Yöntemleri

Tarih Öğretim YöntemleriEditör(ler) : Muammer Demirel  
Yazar(lar) : Mustafa Safran Şahin Oruç Ramazan Kaya Ahmet S. Candan Bahri Ata Ahmet Ali Gazel Zekeriya Akkuş Dursun Dilek Gülçin Dilek Aydın Güven İsmail H. Demircioğlu  İbrahim Turan  
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık

  • Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imhâ ise nesilleri mâzisinden, tarihinden ve bilhassa millî ve mânevî değerlerinden koparmakla mümkündür.  B. Lewis
  • Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır.A. Cevdet Paşa
  • Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar.Bahtiyar Vahabzâde

Bir millet için tarih ne kadar önemli ise onu genç nesillere sevdirmek de bir o kadar önemlidir. Tarih öğretmenlerinin en önemli görevi, tarih derslerini öğrenciler için ilginç hale getirmektir.

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26758225

19 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi