Tarihi Belgeler

26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve Ordusu İçin Okutulan Hutbe

Ya Rab,
İslam sancağını ve şeriat bayrağını yükselt ve Alparslan’ı kafirler üzere muzaffer eyle.
İslam’a yardım edenleri kuvvetli, müşrikliği ve müşrikleri zelil kıl.
Müşriklik ve dinsizliğin ırkını yok et. Müşrikleri ve dinsizleri Müslümanların üzerinden uzaklaştır.
Sana itaat ve dine yardım niyet edip, dinsizler ile senin yolunda şahsı ve malı ile cihad edenlere yardımını yetiştir. Onların ihtiyaçlarını red etme, onlara yardım eyle. Onların düşmanlarını aşağıla, kollarını uzun eyle ki, nereye dilerlerse elleri ulaşsın ve muradlarına kavuşsunlar. Alparslan’ın sancaklarını yükselt ve onu düşmandan koru, onu desteğin ile kuvvetlendir ve yardımın ile sağlamlaştır. Onun askerinin kalblerini zafer ve güvenle doldur. Kafirleri onların üzerinden uzaklaştır, onların eli ile öldür, evlerini yerle bir eyle. Bayraklarında uğur ve tevfikin ve aziz yardımın daim olsun. O Senin rızan için gönlünün isteğini terk etti, Senin yolunda kendisini ve malını verip gazaya gitti. Senin düşmanların ile cihad niyet etti. Sen de Ya Rab Kur’an’ında buyurup durursun ki, senin yolunda cihad edenlere fırsat verip, düşmanlarına muzaffer kılarsın. Sen ey Allah’ım doğru söyleyensin, Sen’in sözün ve va’din gerçektir, Sen sözünde doğrusun. Şimdi Alparslan ile olan din sahipleri ve Allah’ın birliğine inanan askerler, Senin şeriatın yolunda nasıl gayret ve dikkat gösterirler ise, Sen de Allah’ım onların düşmanlarını yok et, onları zafer ve ihsanın ile şereflendir ve düşmanlarının üzerine muzaffer eyle, isteklerine ulaştır. Yardımınla anları düşmanlarından koru. Düşmanlarının hilesini onlardan uzak tut, himaye eyle. Lutfun sıfatları onları da için alıp, muradlarına ersinler. Yardımlarınla hepsini galip eyle, din düşmanı ve doğru yoldan sapanların yardımcısı olanları bozguna uğrat.”
Halife Kaim bi-Emrillah emriyle Bağdat ve bütün ülkede (İslam Halifeliği) Sultan Alparslan’a Malazgirt öncesinde okutulan destek hutbesidir. Hutbeyi Ebu Said kaleme almıştır.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763045

135 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi