Tarihi Belgeler

I. Murad’ın (Hüdavendigar) Evrenos Bey’i Beylerbeyi’liğe Atarken Verdiği Öğütler

I. Murad’ın (Hüdavendigar) Evrenos Bey’i Beylerbeyi’liğe Atarken Verdiği ÖğütlerI. Murad’ın (Hüdavendigar) Evrenos Bey’i Beylerbeyi’liğe Atarken Verdiği Öğütler

 [...] Bu öğüdü al ve hatırla: Rumeli  eyaletindeki yerlerin birbirinden uzak olduğunu bilmelisin. Buraların yönetimi, ihtiyaçlarının karşılanması ve düzenin korunması için kesinlikle kılıç ve kalem erbabından birçok kişiye ihtiyaç duyacaksın. İnsanlarının servetine el uzatmamaya dikkat et. [...] Bu dünyada inanç için gözlerini kapayan Allah korkusunu unutur. Bu meselelere karışma. Hiç kimseye güvenme ve hiç kimseye açılma. Birçokları gün boyunca oruç tutar, gece boyunca da namaz kılar görünebilir, ama onlar putlara secde etmektedir.. Böyle insanların farkında ol. Dış görünüşe aldanma. Ve yerine birini koymak istediğinde o kişi hakkında önceden bildiklerine güvenme. O kişi sonradan değişmiş olabilir. Çünkü insanoğlunun cismi bir koşuldan ötekine değişir… Buna göre, hem gözünü hem kulağını bir iş için yetkili kıldığın kisiye çevir. Onun asıl durumunun öncekine uyup uymadığına bak ve onun sözlerini buna göre değerlendir. Kimseye saldırılmasına izin verme.

Bu öğüdü de bil:

Ülkenin içinde atadığın vekiller çalışkansa, reayanın durumu iyi olacaktır [...]Ve herkese kendi bölgelerindeki Müslümanları kendi kardeşleri gibi düşünmelerini emret. Ve reayayı sıkmasınlar. Onlara bir zarar gelmesin, rahatsız edilmesinler. Geçmişte yaptıkları işlerin ahirette kar taneleri gibi tek tek başlarına düşeceğini unutmasınlar. İnsanların fakirliğiyle ilgilensinler. Yeterli yaşam gereçleri sağlasınlar. Fakirler Allah tarafından sevilenlerdir. O fukaranın fakirliğini kendi üstlenecektir. O, dünyevi serveti olanlara bakmayacaktır...

Özellikle ulema arasında ünlü olan ve bütün Rumeli’nin kazaskeri olarak atanan Elvan Fakı’ya saygılı ol – Allah bilgisini artırsın! – Ve Peygamberin torunlarının mirasçısı olan ruhani kimselerin bakımıyla meşgul ol. Onlara bütün sevgi ve merhametini ver, saygı duy ve onları koru...

Sipahiler için ödül ve hediyelerin kapısını aç. Hem hediye vermeye hem de sıkı tutmaya özen göster. Sipahilerin terfilerinin yolunda  durma, onlardan mevkileri karşılığında en küçük birşey bile alma. Almak için istek gösterme. En dikkatli biçimde çalış. Cesaretini ve yürekliliğini övme ancak kılıcını keskin tut. Atını besle. Zenginliğini göstermeyi ve hediyeler vermeyi kesme. Ayrıca kılıcınla aldığın toprakların geliri sana “Onlar masraflarım için yeterli değil” dedirtirse, üzülme. İhtiyaç durumunda bize, buraya yaz. Burada sahip olduğumuzu vermekten sakınmayacağız. Mümkün olduğu kadarı gönderilecektir.[...]

Mübarek ay Şevval’de, 788 [1386] yılında yazıldı.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26026914

Üye Kaydı ve Girişi

108 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi