Tarihi Belgeler

Özel Derse Polis Baskını

Artık Bu Kadarı Fazla

İzmir'de münteşir Ahenk refikimizde okudğumuza göre İzmir Maarif Müdürünü bazı hanelerde ücret mukabilinde ders okutturulmakta olduğunu haber alarak Polis Müdüriyetine bir tezkere ile hakkında takibat-ı kanuniyeye tevessül olunmasını bildirmiş.
Biz, İzmir Maarif Müdürünün bu tedbirini asla mesyub görmedik. Zira esasat-ı içtimaiye ve kanuniyeye muhalifdir. İşte bunun içindir ki öteden beri kanunların tatbikinde yapılan hatalar yüzünden memleketimizin rahnedar olduğunu iddia etmekteyiz.
Maarif müdüriyeti izin almadan hususi dershaneler, mektebler küşad edilecek olursa kanunen onu men'e selahiyettardır. Zira esbab-ı mucibe-i kanuniyesinde bundaki hak musarrahdır. Fakat ben evladımı evimde hususi bir muallime okutmak istersem ne beni ve ne okutan muallimi takip edecek kanun yoktur. Su-i misal olmaması kanunun su-i tesire uğramaması için merci-i aidinin nazar-ı dikkatini celb ederiz.

İkdam.

3 Temmuz 1924 Sebilürreşad Sayfa: 141

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26026919

Üye Kaydı ve Girişi

113 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi