Tarihi Belgeler

Tarihi Vesika: Sebilürreşad C XII Sayı: 28

Muhterem efendim.
Mektubunuzu aidim. Biz her ne şekil ve suretle olursa olsun memleket dahilinde dinî neşriyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.
Zati âlilertnin herkesçe de müsellem olan ilim ve faziletinize hürmetkârız. Ancak günün bu kabil neşriyata tahammülü olmadığını siz de takdir edersiniz.
Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim

Tarihi Vesika

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26026917

Üye Kaydı ve Girişi

111 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi