Tarihi Belgeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ DEĞİŞİKLİKLERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ DEĞİŞİKLİKLERİ

Kabul Değiştirilen Resmi Gazete

Kanun No. Tarihi Maddeler Tarih Sayı

3361 17.5.1987 67,75,175, Geçici 4 18.5.1987 - 19464

Mükerrer

3913 8.7.1993 133 10.7.1993 - 21633

4121 23.7.1995 Başlangıç Metni, 26.7.1995 - 22355

33,52,53,67,68,69,

75,84,85,93,127,

135,149,171

4388 18.6.1999 143 18.6.1999 - 23729

Mükerrer

4446 13.8.1999 47, 125, 155 14.8.1999 - 23786

4709 3.10.2001 Başlangıç Metni, 17.10.2001 - 24556

13,14,19,20,21,22, Mükerrer

23,26,28,31,33,34,

36,38,40,41,46,49,

51,55,65,66,67,69,

74,87,89,94,100,

118,149, Geçici 15

4720 21.11.2001 86 1.12.2001 - 24600

4777 27.12.2002 76,78 31.12.2002 - 24980

3. Mükerrer

5170 7.5.2004 10,15,17,30,38,87, 22.5.2004 – 25469

90,131,143,160

5370 21.6.2005 133 23.6.2005 - 25854

5428 29.10.2005 130,160,161,162, 9.11.2005 - 25988 163

5551 13.10.2006 76 17.10.2006 – 26322

5659 10.5.2007 Geçici 17 18.5.2007-26526

5678 31.5.2007 77,79,96,101,102 16.6.2007- 26554

5735 9.2.2008 10, 42 23.2.2008- 26796

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763055

153 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi