Tarihi Belgeler

1961 Anayasası halkoylaması sonuçları 20 Temmuz 1961

1961 Anayasası halkoylaması sonuçları 20 Temmuz 1961 Yüksek Seçim Kurulu''''nun (YSK), 1961 Anayasası halkoylaması sonuçlarına ilişkin kararı 20 Temmuz 1961''''de Resmi Gazete''''de yayımlandı. 1961 Anayasası, 3.934.370 "hayır" (yüzde 38.3) oyuna karşılık, 6.348.191 "evet" (yüzde 61.7) oyuyla kabul edildi.

', ' 20 Temmuz 1961 tarihli Resmi Gazete''''de yayımlanan YSK Kararı şöyle: Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı''''ndan:

Yüksek Seçim Kurulunun Anayasanın halkoyuna sunulmasının Kesin sonuçlarına ilişkin kararı

Karar No: 106

Anayasanın Halkoyuna Sunulması hakkındaki 283 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmünce il seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi gereken il birleştirme tutanaklarına ait onaylı örneklerin hepsinin Kurulumuza ulaşmış bulunması üzerine, Kurulumuzca bu belgeler incelenip onlarda gösterilen sonuçlar toplandıktan sonra gereği konuşulup görüşüldü:

1- 9/7/1961 günü Anayasanın halkoyuna sunulmasında bütün Türkiye''''de seçmen olarak oy kullanması gerekli kimselerin toplamının (12.735.009), bunlar içinden halkoyuna katılanların toplamının (10.322.169), verilen oylardan muteber bulunanların toplamının (10.282.561) ve muteber bulunmayanların toplamının ise (39.608) olduğu, Anayasaya evet oyu verenlerin toplamının (6.348.191) ve hayır oyu verenlerin toplamının ise (3.934.370) olduğu tesbit edilmiştir.

2- 283 sayılı kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, muteber oyların yarısından çoğunun evet olması halinde, Anayasanın Türk Milleti tarafından kabul edilmiş bulunacağına, yukarıki bentte gösterilen muteber oy toplamının (10.282.561), bunun yarısının (5.141.281) ve evet oylarının toplamının ise (6.348.191) den ibaret olmasına göre, Kurucu Meclis tarafından 27/5/1961 Cumartesi günü kabul edilmiş bulunan Anayasa metni, Türk Milleti tarafından da kabul edilmiş bulunmaktadır ve bu durumun, 283 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre, Kurulumuzca derhal ilan edilmesi gerekir.

3- Halkoyuna sunulan Anayasanın 157 nci maddesi hükmünce, bu Yasa, halkoyu sonunda kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası olur ve halkoyu sonuçlariyle beraber hemen Resmi Gazete''''de yayınlanır.

Bu hükme ve Anayasanın millet tarafından kabul edilmiş bulunmasına göre metin, halkoyu sonuçlarını tesbit eden bu karar ile beraber, derhal, Resmi Gazete''''de yayınlanmalıdır. Diğer yasalarda olduğu gibi, Anayasaya dahi, Kurucu Meclisçe kanun numarası verildikten sonra metnin yayınlanması gerektiğinden, bu karar, Kurucu Meclis Başkanlığına yollanmalıdır.

Sonuç: 1 - Kurucu Meclis tarafından 27/5/1961 de kabul edilip 9/7/1961 de halkoyuna sunulmuş bulunan Anayasanın Türk Milleti tarafından kabul edilmiş bulunduğuna,

2- Anayasanın halkoyu sonucunda kabul edilmiş bulunduğunun derhal ilanına ve bu kararın ivedi olarak Türkiye Radyolariyle yayınlanmasının sağlanmasına,

4- Anayasa ile beraber Resmi Gazete''''de hemen yayınlanması için bu kararın derhal Kurucu Meclis Başkanlığına gönderilmesine 19/7/1961 de oybirliğiyle karar verildi. Başkan Recai Seçkin Üye İhsan Ecemiş Üye Osman Yeten Üye Muhittin Taylan Üye Kazım Akdoğan Üye Adil Dündar Üye Kemal Berkem

Katip Übeyl Aklan

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26640603

Üye Kaydı ve Girişi

38 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi