Tarihi Karikatürler

Anayasa Tartışmaları; Yüzyıl Önce Ohal ve Vatandaşlıktan Çıkarma Yetkisi

 Anayasa Tartışmaları; Yüzyıl Önce Ohal ve Vatandaşlıktan Çıkarma Yetkisi

KARİKATÜRDEKİ OSMANLICA YAZILAR

Aslanın Sırtında: Kanun-u Esasi

Levha Üstü Yazıları: Hürriyet  Müsavat  Uhuvvet

Kaide Üstü: 113. Madde

Sağ Alt Köşe: Meşrutiyet 113. Madde


Madde 113 - Mülkün bir cihetinde ihtilâl zuhur edeceğini müeyyit asar ve emarat görüldüğü halde Hükûmeti seniyenin o mahalle mahsus olmak üzere muvakkaten idarei örfiye ilânına hakkı vardır. İdarei örfiye, kavanin ve nizamatı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibaret olup idarei örfiye tahtında bulunan mahallin sureti idaresi nizamı mahsus ile tâyin olunacaktır.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26758250

53 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi