Galatasaray Lisesi Kayıt Kabul Şartları 1928

Galatasaray Lisesi Kayıt Kabul Şartları 1928

Galatasaray Lisesi Kayıt Kabul Şartları (1928) Galatasaray Lisesinin tahsil müddeti 5 ibtidai...

TURKIYA, RUSYA UHUVVET VE MUHADENET AHİDNAMESİ

TURKIYA, RUSYA UHUVVET VE MUHADENET AHİDNAMESİ

TURKIYA, RUSYA UHUVVET VE MUHADENET AHİDNAMESİ Milletlerin uhuvveti esasını ve akvamın kendi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Teşkilat-ı İdaresini Meşur Mufassal Harita

Türkiye Cumhuriyeti'nin Teşkilat-ı İdaresini Meşur Mufassal Harita

Türkiye Cumhuriyeti'nin Teşkilat-ı İdaresini Meşur Mufassal Harita1/2250000 mikyasındadır.150...

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın Hatıraları

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın Hatıraları

Prof. Dr. Zeki Veli Togan ve Prof. Dr. Abdülkadir İnan Türkistan Milli...

Sevr Antlaşmasının Tarihi Eserler ve Arşivler ile İlgili Hükümleri

Sevr Antlaşmasının Tarihi Eserler ve Arşivler ile İlgili Hükümleri

İşbu Andlaşmanın yürürlüğe konmasını izleyecek altı ay içinde, Osmanlı Hükümeti, Müttefik...

İstanbul'un Fethini Amerikalılar da Kutlasın

İstanbul'un Fethini Amerikalılar da Kutlasın

İstanbul'un Fethini Amerikalılar da Kutlasın İstanbul fethinin bir devir kapayıp yeni bir devir...

Tarihi Vesika: Sebilürreşad C XII Sayı: 28

Tarihi Vesika: Sebilürreşad C XII Sayı: 28

Muhterem efendim.Mektubunuzu aidim. Biz her ne şekil ve suretle olursa olsun memleket dahilinde...

Osmanlıca Noktalama İşaretleri

Osmanlıca Noktalama İşaretleri

İşaret-i Tenkitiye Şunlardır: ,   Fasıla ;   Müfareze .   Katia :   Şariha -...

BELKIS ŞEVKET HANIM EFENDİNİN TAYARANI (UÇUŞU)

BELKIS ŞEVKET HANIM EFENDİNİN TAYARANI (UÇUŞU)

BELKIS ŞEVKET HANIM EFENDİNİN TAYARANI (UÇUŞU) Matbuat-ı Osmaniye sahifelerinde, bir İslam ve...

TURAN DEVLETİ

TURAN DEVLETİ

TURAN DEVLETİ Bütün Müslümanların ve bilhassa bütün Türklerin düşmanı olan “itilaf-ı mesalis”...

TAKSİM KIŞLA VE TALİMHANESİ

TAKSİM KIŞLA VE TALİMHANESİ

TAKSİM KIŞLA VE TALİMHANESİ Geçen hafta içinde neşr olunan Tasvir-i Efkar nüshalarının birinde...

RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ NÜFUZU

RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ NÜFUZU

RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ NÜFUZU Rusya hükümeti Suriye Filistin’de daha ziyade nüfuzunu takviye...

 • Galatasaray Lisesi Kayıt Kabul Şartları 1928

  Galatasaray Lisesi Kayıt Kabul Şartları 1928

  Cumartesi, 25 Haziran 2016 22:43
 • TURKIYA, RUSYA UHUVVET VE MUHADENET AHİDNAMESİ

  TURKIYA, RUSYA UHUVVET VE MUHADENET AHİDNAMESİ

  Çarşamba, 03 Şubat 2016 21:10
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin Teşkilat-ı İdaresini Meşur Mufassal Harita

  Türkiye Cumhuriyeti'nin Teşkilat-ı İdaresini Meşur Mufassal Harita

  Cuma, 29 Ocak 2016 21:35
 • Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın Hatıraları

  Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın Hatıraları

  Çarşamba, 20 Ocak 2016 19:10
 • Sevr Antlaşmasının Tarihi Eserler ve Arşivler ile İlgili Hükümleri

  Sevr Antlaşmasının Tarihi Eserler ve Arşivler ile İlgili Hükümleri

  Pazartesi, 15 Haziran 2015 22:52
 • İstanbul'un Fethini Amerikalılar da Kutlasın

  İstanbul'un Fethini Amerikalılar da Kutlasın

  Pazartesi, 25 May 2015 20:48
 • Türkische National-Hymne

  Türkische National-Hymne

  Cumartesi, 25 Nisan 2015 21:10
 • Tarihi Vesika: Sebilürreşad C XII Sayı: 28

  Tarihi Vesika: Sebilürreşad C XII Sayı: 28

  Pazar, 08 Mart 2015 11:36
 • Osmanlıca Noktalama İşaretleri

  Osmanlıca Noktalama İşaretleri

  Pazar, 01 Mart 2015 12:32
 • BELKIS ŞEVKET HANIM EFENDİNİN TAYARANI (UÇUŞU)

  BELKIS ŞEVKET HANIM EFENDİNİN TAYARANI (UÇUŞU)

  Salı, 17 Şubat 2015 04:57
 • TURAN DEVLETİ

  TURAN DEVLETİ

  Salı, 17 Şubat 2015 04:35
 • TAKSİM KIŞLA VE TALİMHANESİ

  TAKSİM KIŞLA VE TALİMHANESİ

  Salı, 17 Şubat 2015 03:07
 • RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ NÜFUZU

  RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ NÜFUZU

  Salı, 17 Şubat 2015 02:19

Osmanlı Devleti Enderun Mektebi'nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri

Enderun Mektebi

Teşekkür

"Osmanlı Devleti Enderun Mektebi''nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri" adlı kitabımızın imza günlerinde bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza ve okuyucularımıza teveccühlerinden ötürü teşekkürlerimi arz ederim... Bu vesile ile dostlarımızla tekrar buluşma imkanı sunan İstanbul Ltd. yetkililerine, Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sayın Eftal ÇEKİ''ye; Mustafa Kemal Paşa Ticaret Borsası yetkililerine; İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sayın Gürhan KURUKAYA''ya ve emeği geçen ilgililere de ayrıca teşekkür ederim.

Erol KÖMÜR

 

Eserin Satış ve Dağıtımı

www.sahafbank.biz

tarafından yapılmaktadır.

 

 

Eser İçeriği:

 

İÇİNDEKİLER

 


KISALTMALAR ………………………………………….

 


1.GİRİŞ …………………………………………………...

 


2.ÖRGÜT VE SİSTEM YAKLAŞIMI……………..... ....

 


2.1.Örgüt………...………………………………..........

 

2.2. Sistem Kuramı….……...……………………………

 


3.OSMANLI DEVLETİ TEŞKİLATI VE İSTİHDAM

 


3.1.Merkez Teşkilatında Divan-ı Hümayun…………....

 

3.2.Merkez Teşkilatında Yönetim Birimi Olarak Saray

 

3.3.Taşra Teşkilatı…………………….......................

 

3.4. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatında Değişmeler………………………………………….

 

3.5.19. Yüzyılda Taşra Teşkilatında Değişmeler…....,,,,

 

3.6.Osmanlı Devleti’nde İstihdam………………..........

 

3.6.1.Seyfiye Sınıfı ..................................................

 

3.6.2.İlmiye Sınıfı……………………………........

 

3.6.3.Kalemiye Sınıfı………………………...........

 


4.OSMANLI DEVLETİ EĞİTİM SİSTEMİ ……......

 


4.1. Geleneksel Yaygın Eğitim Kurumları…………......

 

4.1.1.Camiler……………………………...............

 

4.1.2. Tekke ve Zaviyeler……………………..........

 

4.1.3.Kütüphaneler……………………………...,,,,

 

4.2.Geleneksel Örgün Eğitim Kurumları…………........

 

4.2.1.İlköğretim……………………………...........

 

4.2.2.Orta ve Yüksek Öğretim………………….....

 

4.2.3. Mesleki ve Teknik Eğitim………………......

 

4.3. Tanzimat Döneminde Kurulan Yeni Eğitim Kurumları…………………………………………...

 

4.3.1.İlköğretim Kurumları……………………......

 

4.3.1.1. Sıbyan Mektepleri…………………....

 

4.3.1.2.Rüştiye Mektepleri……………..........

 

4.3.2.Orta Öğretim Kurumları………………….....

 

4.3.2.1.İdadiler……………………………...,

 

4.3.2.2.Mekteb-i Sultani…………………......

 

4.3.2.3.Vilayet Sultanileri…………………...

 

4.3.2.4.Darülmaarif…………………

 

….........

 

4.3.3. Yüksek Eğitim Kurumları ve Mesleki Eğitim Kurumları………………………………………

 

4.3.3.1.Darülfünun……………………..........

 

4.3.3.2.Darülmuallimin……………………...

 

4.3.3.3.Darülmuallimat………………….......

 

4.3.3.4.Mülkiye Baytar Mektebi………….....

 

4.3.3.5.Ziraat Mektebi…………………….....

 

4.3.3.6.Sanayi Mektebi………………….......

 

4.3.3.7. Orman ve Maden (Maadin)Mektepleri

 

4.3.3.8. Sanayi-i Nefise Mektebi…………...,,

 

4.3.3.9. Hukuk Mektebi……………………...

 

4.3.3.10. Mekteb-i Mülkiye…………………...,

 

4.3.4. Askeri Eğitim Kurumları…………………...,

 

4.3.4.1.Askeri İdadiler……………………...,

 

4.3.4.2.Askeri Baytar Mektebi……………...,

 

4.3.4.3. Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun…...

 

4.3.4.4.Mühendishane-i Berri Hümayun…...,,

 

4.3.4.5. Tıbbiye……………………………...,

 

4.3.4.6.Mekteb-i Harbiye………………....

 

4.3.4.7. Erkan-ı Harbiye Mektebi………….....

 


5.ENDERUN VE KURULUŞ NEDENLERİ ……...

 


5.1.Enderun Mektebi’nin Tarihçesi…………………...

 


5.2. Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun’a Duyulan İhtiyaç…………………………

 

5.2.1. Beylikten Devlete Geçiş Sürecinin Ortaya Çıkardığı İhtiyaçlar…………………………….

 

5.2.2. Nitelikli Yöneticilere Duyulan İhtiyaç……...

 

5.2.3. Savaş Esirlerinin ve Kölelerin istihdamı Sorunu………………………………………….

 

5.2.4. Farklı Etnik Kökenli Tebanın Sisteme Dahil Edilme İhtiyacı……………………………...….

 

5.2.5. Türk-İslam Devletlerinden Kalma Gelenek ve Görenekler……………………………………...

 

5.2.6. Komşu Devlet Kurumlarının Osmanlı Kurumlarına Etkileri…………………………...

 

5.2.7. Hanedanın veya Devletin Sürekliliğini Sağlama Sorunu………………………………..

 


6.ENDERUN’DA EĞİTİM SİSTEMİ……………….....

 


6.1. Enderunluların Seçimi ve Kaynakları……………...

 

6.1.1. Kul (Devşirme) Sistemi…………………...,,,

 

6.1.2.Acemi Oğlanlar Ocağı……………………....

 

6.1.3. Hazırlık Sarayları ve İçoğlanları…………...,,

 

6.1.4. Devşirme Sistemi Dışında Enderun’a Giriş....

 

6.2. Enderun’da Eğitimin Kademeleri……………….....,

 

6.2.1. Büyük ve Küçük Oda…………………..........

 

6.2.2.Doğancı Koğuşu…………………….............

 

6.2.3.Seferli Koğuşu……………………………....

 

6.2.4. Kiler Odası………………………………......

 

6.2.5.Hazine Odası………………………………...

 

6.2.6.Has Oda………………………………..........

 

6.3. Yönlendirme, Mezuniyet ve İstihdam……………...

 

6.4. Enderun Eğitim Sisteminin İşlevleri……………......

 

6.4.1. İdari ve Askeri İşlevi………………………...

 

6.4.2. Disiplin İşlevi……………………………......

 

6.4.3.İdeolojik İşlevi……………………………...,

 

6.4.4. Bilim, Kültür ve Sanat İşlevi………………...

 

6.4.5.Model Olma İşlevi………………………......

 

6.4.6.Özel Eğitim İşlevi…………………………...

 


7.ENDERUN’UN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ ……………...........

 


7.1.Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı…………………...

 

7.2. Türkiye’de Enderun İle İlişkilendirilen Eğitim Kurumları

 

7.2.1. İlköğretim Kurumları...…………………........

 

7.2.2.Ortaöğretim Kurumları……………………...

 

7.2.2.1.Anadolu Liseleri………………….....

 

7.2.2.2. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri….....

 

7.2.2.3.Sosyal Bilimler Liseleri ..…………...

 

7.2.2.4. Fen Liseleri………………………......

 

7.2.2.5.Galatasaray Lisesi…………………...

 

7.2.2.6.Tevitöl…………………………….....

 

7.2.3.Yüksek Eğitim Kurumları…………………...

 

7.2.3.1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri...

 

7.2.3.2. Siyasal Bilgiler Fakülteleri ……….....

 

7.2.4.Askeri Eğitim Kurumları…………………....

 

7.2.4.1.Askeri Liseler……………………......

 

7.2.4.2.Harp Okulları……………………......

 

7.2.4.3. Harp Akademileri ve Enstitüler……...

 

7.2.5. Özel Eğitim Kurumu: “BİLSEM”…………...

 


8.SONUÇ VE ÖNERİLER……………………………...

 


KAYNAKLAR…………………………………………….

 


EKLER...................................................................................

 

Ek-1: Kavanin-i Ali Osman (Ayni Ali Bey) ………………..

 

Ek-2: Kavanin-i Yeniçeriyen’dan Örnek (Bayezıd nüshası)..

 

Ek-3: Enderun’da Okutulan Dersler Listesi………………..

 

Ek-4: Topkapı Sarayı Babüssade Kapısı (Enderun’a Giriş)..

 

Ek-5: Enderun Kütüphanesi…………………………………

 

31 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sponsorlar

Sponsorlar