1925 Yılına Ait Zeka Muayene Usullerine Bir Örnek

1925 Yılına Ait Zeka Muayene Usullerine Bir Örnek

ZEKA MUAYENESİ Psikolojinin pratikde en çok müstamel olan kısmıdır, gerek hekimlik ve gerekse...

TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ

TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ

TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ İHSAN, M. T. T. H. A. (1929) Mektebin en mühim vazifelerinden biri...

BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI İHSAN, M. T. T. H. A. 1929 Amerika terbiyecilerinden Eleanor...

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR Eski mektep ile yeni mektebin en bariz farkları...

TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE / Faik Reşid

TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE / Faik Reşid

TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE (Resimlerle Tedris) Son senelerin usul-ü tedris yenilikleri...

Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

Yayım Adı: Tedrisat Mecmuası Tarih: 1918 (1333) Sayı: 37 Makale Yazarı: İbrahim Alâeddin...

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi Merhaba Hocam, Etarih.com...

Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

106. AVRUPA SERMİNERİ ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE ÖĞRENCİLER 15-19 KASIM 2004 –...

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

Üstün Yetenekliler ile İlgili Asırlık Makaleler: Tefekkür ve tetebbu’: Mekteb, kabiliyet-i...

Dahi Çocuklar

Dahi Çocuklar

Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili kronik sorunlardan biri olan ebeveyn tutumlarına dair...

Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

Tarih Sohbetleri İnsanların tarihe olan ilgi ve merakları insanlık tarihi kadar eskidir....

Fikret ve Terbiye - Satı Bey

Fikret ve Terbiye - Satı Bey

Enderun Mektebi hakkındaki araştırmalarım sırasında bu kuruma kaynaklık eden II.Bayezıt dönemi...

Mekteplerde Projeksiyon - Abdülfeyyaz Tevfik

Mekteplerde Projeksiyon - Abdülfeyyaz Tevfik

MEKTEPLERDE PROJEKSİYON Edebiyat Mecmuası 1 Şubat 1919 Cild: 5 MEKTEPLERDE PROJEKSİYON Alât ve...

 • 1925 Yılına Ait Zeka Muayene Usullerine Bir Örnek

  1925 Yılına Ait Zeka Muayene Usullerine Bir Örnek

  Pazar, 04 Eylül 2016 18:35
 • TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ

  TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ

  Çarşamba, 02 Mart 2016 23:12
 • BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

  BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

  Çarşamba, 02 Mart 2016 01:09
 • ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

  ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

  Pazar, 28 Şubat 2016 23:16
 • TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE / Faik Reşid

  TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE / Faik Reşid

  Cumartesi, 06 Şubat 2016 22:10
 • Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

  Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

  Cumartesi, 21 Kasım 2015 23:29
 • Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

  Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

  Salı, 27 Ekim 2015 06:18
 • Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

  Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

  Pazar, 28 Haziran 2015 15:44
 • Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

  Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk...

  Cumartesi, 16 May 2015 23:09
 • Dahi Çocuklar

  Dahi Çocuklar

  Pazar, 26 Nisan 2015 02:17
 • Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

  Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

  Pazartesi, 13 Nisan 2015 10:56
 • Fikret ve Terbiye - Satı Bey

  Fikret ve Terbiye - Satı Bey

  Perşembe, 26 Şubat 2015 18:28
 • Mekteplerde Projeksiyon - Abdülfeyyaz Tevfik

  Mekteplerde Projeksiyon - Abdülfeyyaz Tevfik

  Çarşamba, 18 Şubat 2015 15:37

Osmanlı Devleti Enderun Mektebi'nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri

Enderun Mektebi

Teşekkür

"Osmanlı Devleti Enderun Mektebi''nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri" adlı kitabımızın imza günlerinde bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza ve okuyucularımıza teveccühlerinden ötürü teşekkürlerimi arz ederim... Bu vesile ile dostlarımızla tekrar buluşma imkanı sunan İstanbul Ltd. yetkililerine, Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sayın Eftal ÇEKİ''ye; Mustafa Kemal Paşa Ticaret Borsası yetkililerine ve emeği geçen ilgililere de ayrıca teşekkür ederim.

Erol KÖMÜR

 

 

 

 

Eser İçeriği:

 

İÇİNDEKİLER

 


KISALTMALAR ………………………………………….

 


1.GİRİŞ …………………………………………………...

 


2.ÖRGÜT VE SİSTEM YAKLAŞIMI……………..... ....

 


2.1.Örgüt………...………………………………..........

 

2.2. Sistem Kuramı….……...……………………………

 


3.OSMANLI DEVLETİ TEŞKİLATI VE İSTİHDAM

 


3.1.Merkez Teşkilatında Divan-ı Hümayun…………....

 

3.2.Merkez Teşkilatında Yönetim Birimi Olarak Saray

 

3.3.Taşra Teşkilatı…………………….......................

 

3.4. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatında Değişmeler………………………………………….

 

3.5.19. Yüzyılda Taşra Teşkilatında Değişmeler…....,,,,

 

3.6.Osmanlı Devleti’nde İstihdam………………..........

 

3.6.1.Seyfiye Sınıfı ..................................................

 

3.6.2.İlmiye Sınıfı……………………………........

 

3.6.3.Kalemiye Sınıfı………………………...........

 


4.OSMANLI DEVLETİ EĞİTİM SİSTEMİ ……......

 


4.1. Geleneksel Yaygın Eğitim Kurumları…………......

 

4.1.1.Camiler……………………………...............

 

4.1.2. Tekke ve Zaviyeler……………………..........

 

4.1.3.Kütüphaneler……………………………...,,,,

 

4.2.Geleneksel Örgün Eğitim Kurumları…………........

 

4.2.1.İlköğretim……………………………...........

 

4.2.2.Orta ve Yüksek Öğretim………………….....

 

4.2.3. Mesleki ve Teknik Eğitim………………......

 

4.3. Tanzimat Döneminde Kurulan Yeni Eğitim Kurumları…………………………………………...

 

4.3.1.İlköğretim Kurumları……………………......

 

4.3.1.1. Sıbyan Mektepleri…………………....

 

4.3.1.2.Rüştiye Mektepleri……………..........

 

4.3.2.Orta Öğretim Kurumları………………….....

 

4.3.2.1.İdadiler……………………………...,

 

4.3.2.2.Mekteb-i Sultani…………………......

 

4.3.2.3.Vilayet Sultanileri…………………...

 

4.3.2.4.Darülmaarif…………………

 

….........

 

4.3.3. Yüksek Eğitim Kurumları ve Mesleki Eğitim Kurumları………………………………………

 

4.3.3.1.Darülfünun……………………..........

 

4.3.3.2.Darülmuallimin……………………...

 

4.3.3.3.Darülmuallimat………………….......

 

4.3.3.4.Mülkiye Baytar Mektebi………….....

 

4.3.3.5.Ziraat Mektebi…………………….....

 

4.3.3.6.Sanayi Mektebi………………….......

 

4.3.3.7. Orman ve Maden (Maadin)Mektepleri

 

4.3.3.8. Sanayi-i Nefise Mektebi…………...,,

 

4.3.3.9. Hukuk Mektebi……………………...

 

4.3.3.10. Mekteb-i Mülkiye…………………...,

 

4.3.4. Askeri Eğitim Kurumları…………………...,

 

4.3.4.1.Askeri İdadiler……………………...,

 

4.3.4.2.Askeri Baytar Mektebi……………...,

 

4.3.4.3. Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun…...

 

4.3.4.4.Mühendishane-i Berri Hümayun…...,,

 

4.3.4.5. Tıbbiye……………………………...,

 

4.3.4.6.Mekteb-i Harbiye………………....

 

4.3.4.7. Erkan-ı Harbiye Mektebi………….....

 


5.ENDERUN VE KURULUŞ NEDENLERİ ……...

 


5.1.Enderun Mektebi’nin Tarihçesi…………………...

 


5.2. Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun’a Duyulan İhtiyaç…………………………

 

5.2.1. Beylikten Devlete Geçiş Sürecinin Ortaya Çıkardığı İhtiyaçlar…………………………….

 

5.2.2. Nitelikli Yöneticilere Duyulan İhtiyaç……...

 

5.2.3. Savaş Esirlerinin ve Kölelerin istihdamı Sorunu………………………………………….

 

5.2.4. Farklı Etnik Kökenli Tebanın Sisteme Dahil Edilme İhtiyacı……………………………...….

 

5.2.5. Türk-İslam Devletlerinden Kalma Gelenek ve Görenekler……………………………………...

 

5.2.6. Komşu Devlet Kurumlarının Osmanlı Kurumlarına Etkileri…………………………...

 

5.2.7. Hanedanın veya Devletin Sürekliliğini Sağlama Sorunu………………………………..

 


6.ENDERUN’DA EĞİTİM SİSTEMİ……………….....

 


6.1. Enderunluların Seçimi ve Kaynakları……………...

 

6.1.1. Kul (Devşirme) Sistemi…………………...,,,

 

6.1.2.Acemi Oğlanlar Ocağı……………………....

 

6.1.3. Hazırlık Sarayları ve İçoğlanları…………...,,

 

6.1.4. Devşirme Sistemi Dışında Enderun’a Giriş....

 

6.2. Enderun’da Eğitimin Kademeleri……………….....,

 

6.2.1. Büyük ve Küçük Oda…………………..........

 

6.2.2.Doğancı Koğuşu…………………….............

 

6.2.3.Seferli Koğuşu……………………………....

 

6.2.4. Kiler Odası………………………………......

 

6.2.5.Hazine Odası………………………………...

 

6.2.6.Has Oda………………………………..........

 

6.3. Yönlendirme, Mezuniyet ve İstihdam……………...

 

6.4. Enderun Eğitim Sisteminin İşlevleri……………......

 

6.4.1. İdari ve Askeri İşlevi………………………...

 

6.4.2. Disiplin İşlevi……………………………......

 

6.4.3.İdeolojik İşlevi……………………………...,

 

6.4.4. Bilim, Kültür ve Sanat İşlevi………………...

 

6.4.5.Model Olma İşlevi………………………......

 

6.4.6.Özel Eğitim İşlevi…………………………...

 


7.ENDERUN’UN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ ……………...........

 


7.1.Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı…………………...

 

7.2. Türkiye’de Enderun İle İlişkilendirilen Eğitim Kurumları

 

7.2.1. İlköğretim Kurumları...…………………........

 

7.2.2.Ortaöğretim Kurumları……………………...

 

7.2.2.1.Anadolu Liseleri………………….....

 

7.2.2.2. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri….....

 

7.2.2.3.Sosyal Bilimler Liseleri ..…………...

 

7.2.2.4. Fen Liseleri………………………......

 

7.2.2.5.Galatasaray Lisesi…………………...

 

7.2.2.6.Tevitöl…………………………….....

 

7.2.3.Yüksek Eğitim Kurumları…………………...

 

7.2.3.1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri...

 

7.2.3.2. Siyasal Bilgiler Fakülteleri ……….....

 

7.2.4.Askeri Eğitim Kurumları…………………....

 

7.2.4.1.Askeri Liseler……………………......

 

7.2.4.2.Harp Okulları……………………......

 

7.2.4.3. Harp Akademileri ve Enstitüler……...

 

7.2.5. Özel Eğitim Kurumu: “BİLSEM”…………...

 


8.SONUÇ VE ÖNERİLER……………………………...

 


KAYNAKLAR…………………………………………….

 


EKLER...................................................................................

 

Ek-1: Kavanin-i Ali Osman (Ayni Ali Bey) ………………..

 

Ek-2: Kavanin-i Yeniçeriyen’dan Örnek (Bayezıd nüshası)..

 

Ek-3: Enderun’da Okutulan Dersler Listesi………………..

 

Ek-4: Topkapı Sarayı Babüssade Kapısı (Enderun’a Giriş)..

 

Ek-5: Enderun Kütüphanesi…………………………………

 

29 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sponsorlar

Sponsorlar