Medeniyet İnşasında Tarih Bilincinin Yeri Ne Olmalıdır?

Medeniyet İnşasında Tarih Bilincinin Yeri Ne Olmalıdır?

İnsanoğlunun inanç, bilim, felse­fe, sanat ve estetik vs. alanlardaki ürünlerinin bileşimi olarak...

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR Eski mektep ile yeni mektebin en bariz farkları...

Yüzyıl Önce Kullanılan Bir Hafıza Ölçeği

Yüzyıl Önce Kullanılan Bir Hafıza Ölçeği

Yüzyıl Önce Kullanılan Bir Hafıza Ölçeği                

Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

Yayım Adı: Tedrisat Mecmuası Tarih: 1918 (1333) Sayı: 37 Makale Yazarı: İbrahim Alâeddin...

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi Merhaba Hocam, Etarih.com...

Afife Kadına Hediye Edilen Oğuzname

Afife Kadına Hediye Edilen Oğuzname

Afife Kadına Hediye Edilen Oğuzname Üstün yeteneklilerin eğitiminde cinsiyet faktörü ile ilgili...

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

Üstün Yetenekliler ile İlgili Asırlık Makaleler: Tefekkür ve tetebbu’: Mekteb, kabiliyet-i...

Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

Tarih Sohbetleri İnsanların tarihe olan ilgi ve merakları insanlık tarihi kadar eskidir....

Osmanlılar İstanbul'un Fethini Çocuklarına Nasıl Öğretiyorlardı?

Osmanlılar İstanbul'un Fethini Çocuklarına Nasıl Öğretiyorlardı?

TEDRİSAT-I İBTİDAİYE MECMUASI Ders Numuneleri Kısmı Sene: 1 Numara: 3 İstanbul Nasıl...

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Sempozyumu 27 Temmuz 2013-08-02

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Sempozyumu 27 Temmuz 2013-08-02   Tarih nedir? Tarihin...

Bir Ulu Çınar Ebediyete Göçtü: HALİL İNALCIK vefat etti

Bir Ulu Çınar Ebediyete Göçtü: HALİL İNALCIK vefat etti

Tarihçilerin Kutbu Hocaların Hocası HALİL İNALCIK Vefat Etti... (Allah rahmet eylesin) Halil...

 • Hakimiyet Milletindir

  Hakimiyet Milletindir

  Perşembe, 21 Temmuz 2016 08:05
 • Medeniyet İnşasında Tarih Bilincinin Yeri Ne Olmalıdır?

  Medeniyet İnşasında Tarih Bilincinin Yeri Ne Olmalıdır?

  Cumartesi, 02 Temmuz 2016 01:59
 • ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

  ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

  Pazar, 28 Şubat 2016 23:16
 • Yüzyıl Önce Kullanılan Bir Hafıza Ölçeği

  Yüzyıl Önce Kullanılan Bir Hafıza Ölçeği

  Pazar, 10 Ocak 2016 20:05
 • Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

  Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

  Cumartesi, 21 Kasım 2015 23:29
 • Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

  Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

  Salı, 27 Ekim 2015 06:18
 • Afife Kadına Hediye Edilen Oğuzname

  Afife Kadına Hediye Edilen Oğuzname

  Pazartesi, 18 May 2015 20:04
 • Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

  Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk...

  Cumartesi, 16 May 2015 23:09
 • Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

  Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

  Pazartesi, 13 Nisan 2015 10:56
 • Osmanlılar İstanbul'un Fethini Çocuklarına Nasıl Öğretiyorlardı?

  Osmanlılar İstanbul'un Fethini Çocuklarına Nasıl Öğretiyorlardı?

  Salı, 17 Şubat 2015 05:02
 • Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Sempozyumu 27 Temmuz 2013-08-02

  Salı, 17 Şubat 2015 02:37
 • Bir Ulu Çınar Ebediyete Göçtü: HALİL İNALCIK vefat etti

  Bir Ulu Çınar Ebediyete Göçtü: HALİL İNALCIK vefat etti

  Pazartesi, 12 Aralık 2011 11:50

Osmanlı Devleti Enderun Mektebi'nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri

Enderun Mektebi

Teşekkür

"Osmanlı Devleti Enderun Mektebi''nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri" adlı kitabımızın imza günlerinde bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza ve okuyucularımıza teveccühlerinden ötürü teşekkürlerimi arz ederim... Bu vesile ile dostlarımızla tekrar buluşma imkanı sunan İstanbul Ltd. yetkililerine, Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sayın Eftal ÇEKİ''ye; Mustafa Kemal Paşa Ticaret Borsası yetkililerine ve emeği geçen ilgililere de ayrıca teşekkür ederim.

Erol KÖMÜR

 

 

 

 

Eser İçeriği:

 

İÇİNDEKİLER

 


KISALTMALAR ………………………………………….

 


1.GİRİŞ …………………………………………………...

 


2.ÖRGÜT VE SİSTEM YAKLAŞIMI……………..... ....

 


2.1.Örgüt………...………………………………..........

 

2.2. Sistem Kuramı….……...……………………………

 


3.OSMANLI DEVLETİ TEŞKİLATI VE İSTİHDAM

 


3.1.Merkez Teşkilatında Divan-ı Hümayun…………....

 

3.2.Merkez Teşkilatında Yönetim Birimi Olarak Saray

 

3.3.Taşra Teşkilatı…………………….......................

 

3.4. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatında Değişmeler………………………………………….

 

3.5.19. Yüzyılda Taşra Teşkilatında Değişmeler…....,,,,

 

3.6.Osmanlı Devleti’nde İstihdam………………..........

 

3.6.1.Seyfiye Sınıfı ..................................................

 

3.6.2.İlmiye Sınıfı……………………………........

 

3.6.3.Kalemiye Sınıfı………………………...........

 


4.OSMANLI DEVLETİ EĞİTİM SİSTEMİ ……......

 


4.1. Geleneksel Yaygın Eğitim Kurumları…………......

 

4.1.1.Camiler……………………………...............

 

4.1.2. Tekke ve Zaviyeler……………………..........

 

4.1.3.Kütüphaneler……………………………...,,,,

 

4.2.Geleneksel Örgün Eğitim Kurumları…………........

 

4.2.1.İlköğretim……………………………...........

 

4.2.2.Orta ve Yüksek Öğretim………………….....

 

4.2.3. Mesleki ve Teknik Eğitim………………......

 

4.3. Tanzimat Döneminde Kurulan Yeni Eğitim Kurumları…………………………………………...

 

4.3.1.İlköğretim Kurumları……………………......

 

4.3.1.1. Sıbyan Mektepleri…………………....

 

4.3.1.2.Rüştiye Mektepleri……………..........

 

4.3.2.Orta Öğretim Kurumları………………….....

 

4.3.2.1.İdadiler……………………………...,

 

4.3.2.2.Mekteb-i Sultani…………………......

 

4.3.2.3.Vilayet Sultanileri…………………...

 

4.3.2.4.Darülmaarif…………………

 

….........

 

4.3.3. Yüksek Eğitim Kurumları ve Mesleki Eğitim Kurumları………………………………………

 

4.3.3.1.Darülfünun……………………..........

 

4.3.3.2.Darülmuallimin……………………...

 

4.3.3.3.Darülmuallimat………………….......

 

4.3.3.4.Mülkiye Baytar Mektebi………….....

 

4.3.3.5.Ziraat Mektebi…………………….....

 

4.3.3.6.Sanayi Mektebi………………….......

 

4.3.3.7. Orman ve Maden (Maadin)Mektepleri

 

4.3.3.8. Sanayi-i Nefise Mektebi…………...,,

 

4.3.3.9. Hukuk Mektebi……………………...

 

4.3.3.10. Mekteb-i Mülkiye…………………...,

 

4.3.4. Askeri Eğitim Kurumları…………………...,

 

4.3.4.1.Askeri İdadiler……………………...,

 

4.3.4.2.Askeri Baytar Mektebi……………...,

 

4.3.4.3. Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun…...

 

4.3.4.4.Mühendishane-i Berri Hümayun…...,,

 

4.3.4.5. Tıbbiye……………………………...,

 

4.3.4.6.Mekteb-i Harbiye………………....

 

4.3.4.7. Erkan-ı Harbiye Mektebi………….....

 


5.ENDERUN VE KURULUŞ NEDENLERİ ……...

 


5.1.Enderun Mektebi’nin Tarihçesi…………………...

 


5.2. Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun’a Duyulan İhtiyaç…………………………

 

5.2.1. Beylikten Devlete Geçiş Sürecinin Ortaya Çıkardığı İhtiyaçlar…………………………….

 

5.2.2. Nitelikli Yöneticilere Duyulan İhtiyaç……...

 

5.2.3. Savaş Esirlerinin ve Kölelerin istihdamı Sorunu………………………………………….

 

5.2.4. Farklı Etnik Kökenli Tebanın Sisteme Dahil Edilme İhtiyacı……………………………...….

 

5.2.5. Türk-İslam Devletlerinden Kalma Gelenek ve Görenekler……………………………………...

 

5.2.6. Komşu Devlet Kurumlarının Osmanlı Kurumlarına Etkileri…………………………...

 

5.2.7. Hanedanın veya Devletin Sürekliliğini Sağlama Sorunu………………………………..

 


6.ENDERUN’DA EĞİTİM SİSTEMİ……………….....

 


6.1. Enderunluların Seçimi ve Kaynakları……………...

 

6.1.1. Kul (Devşirme) Sistemi…………………...,,,

 

6.1.2.Acemi Oğlanlar Ocağı……………………....

 

6.1.3. Hazırlık Sarayları ve İçoğlanları…………...,,

 

6.1.4. Devşirme Sistemi Dışında Enderun’a Giriş....

 

6.2. Enderun’da Eğitimin Kademeleri……………….....,

 

6.2.1. Büyük ve Küçük Oda…………………..........

 

6.2.2.Doğancı Koğuşu…………………….............

 

6.2.3.Seferli Koğuşu……………………………....

 

6.2.4. Kiler Odası………………………………......

 

6.2.5.Hazine Odası………………………………...

 

6.2.6.Has Oda………………………………..........

 

6.3. Yönlendirme, Mezuniyet ve İstihdam……………...

 

6.4. Enderun Eğitim Sisteminin İşlevleri……………......

 

6.4.1. İdari ve Askeri İşlevi………………………...

 

6.4.2. Disiplin İşlevi……………………………......

 

6.4.3.İdeolojik İşlevi……………………………...,

 

6.4.4. Bilim, Kültür ve Sanat İşlevi………………...

 

6.4.5.Model Olma İşlevi………………………......

 

6.4.6.Özel Eğitim İşlevi…………………………...

 


7.ENDERUN’UN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ ……………...........

 


7.1.Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı…………………...

 

7.2. Türkiye’de Enderun İle İlişkilendirilen Eğitim Kurumları

 

7.2.1. İlköğretim Kurumları...…………………........

 

7.2.2.Ortaöğretim Kurumları……………………...

 

7.2.2.1.Anadolu Liseleri………………….....

 

7.2.2.2. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri….....

 

7.2.2.3.Sosyal Bilimler Liseleri ..…………...

 

7.2.2.4. Fen Liseleri………………………......

 

7.2.2.5.Galatasaray Lisesi…………………...

 

7.2.2.6.Tevitöl…………………………….....

 

7.2.3.Yüksek Eğitim Kurumları…………………...

 

7.2.3.1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri...

 

7.2.3.2. Siyasal Bilgiler Fakülteleri ……….....

 

7.2.4.Askeri Eğitim Kurumları…………………....

 

7.2.4.1.Askeri Liseler……………………......

 

7.2.4.2.Harp Okulları……………………......

 

7.2.4.3. Harp Akademileri ve Enstitüler……...

 

7.2.5. Özel Eğitim Kurumu: “BİLSEM”…………...

 


8.SONUÇ VE ÖNERİLER……………………………...

 


KAYNAKLAR…………………………………………….

 


EKLER...................................................................................

 

Ek-1: Kavanin-i Ali Osman (Ayni Ali Bey) ………………..

 

Ek-2: Kavanin-i Yeniçeriyen’dan Örnek (Bayezıd nüshası)..

 

Ek-3: Enderun’da Okutulan Dersler Listesi………………..

 

Ek-4: Topkapı Sarayı Babüssade Kapısı (Enderun’a Giriş)..

 

Ek-5: Enderun Kütüphanesi…………………………………

 

39 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sponsorlar

Sponsorlar