TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ

TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ

TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ İHSAN, M. T. T. H. A. (1929) Mektebin en mühim vazifelerinden biri...

BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI İHSAN, M. T. T. H. A. 1929 Amerika terbiyecilerinden Eleanor...

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR Eski mektep ile yeni mektebin en bariz farkları...

TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE / Faik Reşid

TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE / Faik Reşid

TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE (Resimlerle Tedris) Son senelerin usul-ü tedris yenilikleri...

Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

Yayım Adı: Tedrisat Mecmuası Tarih: 1918 (1333) Sayı: 37 Makale Yazarı: İbrahim Alâeddin...

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi Merhaba Hocam, Etarih.com...

Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

106. AVRUPA SERMİNERİ ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE ÖĞRENCİLER 15-19 KASIM 2004 –...

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

Üstün Yetenekliler ile İlgili Asırlık Makaleler: Tefekkür ve tetebbu’: Mekteb, kabiliyet-i...

Dahi Çocuklar

Dahi Çocuklar

Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili kronik sorunlardan biri olan ebeveyn tutumlarına dair...

Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

Tarih Sohbetleri İnsanların tarihe olan ilgi ve merakları insanlık tarihi kadar eskidir....

Fikret ve Terbiye - Satı Bey

Fikret ve Terbiye - Satı Bey

Enderun Mektebi hakkındaki araştırmalarım sırasında bu kuruma kaynaklık eden II.Bayezıt dönemi...

Mekteplerde Projeksiyon - Abdülfeyyaz Tevfik

Mekteplerde Projeksiyon - Abdülfeyyaz Tevfik

MEKTEPLERDE PROJEKSİYON Edebiyat Mecmuası 1 Şubat 1919 Cild: 5 MEKTEPLERDE PROJEKSİYON Alât ve...

ŞEHİTLERİMİZ ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAK

ŞEHİTLERİMİZ ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAK

ŞEHİTLERİMİZ  ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAK Gazilik ve şehitlik İslam Dini ile kazandığımız iki...

 • TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ

  TALEBEYİ NASIL DÜŞÜNDÜRMELİ

  Çarşamba, 02 Mart 2016 23:12
 • BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

  BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

  Çarşamba, 02 Mart 2016 01:09
 • ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

  ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

  Pazar, 28 Şubat 2016 23:16
 • TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE / Faik Reşid

  TEDRİSATTA KARTPOSTALLARDAN İSTİFADE / Faik Reşid

  Cumartesi, 06 Şubat 2016 22:10
 • Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

  Doğal Olmayan Çocuklar / İbrahim Alaeddin GÖVSA

  Cumartesi, 21 Kasım 2015 23:29
 • Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

  Ahmet ŞİMŞEK ile “Tarih İçin Metodoloji” Kitabı Üzerine Söyleşi

  Salı, 27 Ekim 2015 06:18
 • Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

  Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

  Pazar, 28 Haziran 2015 15:44
 • Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk midir?

  Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Hakkında Asırlık Makaleler: Mekteb, kabiliyet-i fıtriye için mehekk...

  Cumartesi, 16 May 2015 23:09
 • Dahi Çocuklar

  Dahi Çocuklar

  Pazar, 26 Nisan 2015 02:17
 • Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

  Yirmibirinci Yüzyılın Tarih Öğretmenleri Toplumun Bilinçlenmesine Daha Fazla Katkı Sağlayabilir

  Pazartesi, 13 Nisan 2015 10:56
 • Fikret ve Terbiye - Satı Bey

  Fikret ve Terbiye - Satı Bey

  Perşembe, 26 Şubat 2015 18:28
 • Mekteplerde Projeksiyon - Abdülfeyyaz Tevfik

  Mekteplerde Projeksiyon - Abdülfeyyaz Tevfik

  Çarşamba, 18 Şubat 2015 15:37
 • ŞEHİTLERİMİZ ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAK

  ŞEHİTLERİMİZ ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAK

  Salı, 17 Şubat 2015 16:41

Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

    

    2000’li yıllarda her alanda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin en fazla etkilediği alanlardan birisi eğitimdir. Eğitim kurumları öğrencilerin, değişen şartlara ayak uydurabilmesi için, sık sık kendilerini yenilemektedirler. Bu anlamda özellikle eğitim programları, yaklaşımları ve ders kitapları değişen ihtiyaçlar ışığında yeniden düzenlenmektedir.
       Çağımızda eğitimi doğrudan etkileyen diğer bir unsur ise, öğretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerdir. Bu alandaki değişim, öğretmen ve öğrencilere kolaylık sağlamanın yanında, etkili ve kalıcı öğrenmeye önemli katkılar sunmaktadır. Başka bir deyişle eğitim teknolojileri aracılığıyla öğrenciler, etkili, kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme ortamına kavuşabilmektedirler.


       Eğitim alanında meydana gelen değişim ve gelişmeler, öğretmen eğitimini doğrudan etkilemiş ve ülkemizde eğitim fakülteleri programları 1998 yılında yenilenmiştir. Yeni programda öğretmenlik mesleğiyle ilgili derslerin sayısı artırılmıştır. Bu derslerden bir tanesi ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ isimli derstir. Bu ders çerçevesince öğretmen adaylarına, sorumlu olacakları öğretim alanıyla ilgili öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal geliştirme becerileri kazandırılması hedefl enmektedir.
       Aday öğretmenlere etkili öğretmen olabilmek için önemli nitelik ve beceriler kazandırabilecek olan bu dersin uygulanmasında problemler yaşanmaktadır. Bu alanda yaşanan önemli problemlerden birisi, farklı alanların öğretimine yönelik ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ ders kitaplarının hazırlanmamasıdır. Örneğin, bu alanda tarih öğretmen adaylarının eğitimine yönelik bir ders kitabı bulunmamaktadır. Mevcut ders kitapları, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımıyla ilgili genel bilgiler vermekte olup, farklı alanların öğretimine uyarlanamamaktadır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla, ‘Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ isimli bu kitap hazırlanmıştır. Çalışmanın tarih ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında okutulan ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ isimli derslerden sorumlu öğretim elemanlarına yol göstereceği ümit edilmektedir.
       Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ isimli kitap on bir bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Eserin ikinci kısmı öğretim materyallerinin seçimi ve kullanımını etkileyen faktörlerle ilgilidir. Üçüncü bölümde, öğretim araçları ve öğretim araçlarının öğretimdeki yeri hakkında bilgiler verilmektedir. Çalışmanın dördüncü bölümünde, tarih eğitiminde ders kitapları ve ders kitaplarının kullanımını açıklanmaktadır. Beşinci bölümde, tarih öğretiminde yazılı kaynakların kullanımını açıklanmaktadır. Altıncı bölümde, tarih öğretiminde yazılı kaynakların kullanımıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Yedinci kısım, basılı görsellerin kullanımı hakkındadır. Sekizinci bölüm, tarih öğretiminde film ve belgesel kullanımıyla alakalıdır. Dokuzuncu bölümde, tarih öğretiminde çalışma yaprakları ve kullanımını açıklanmaktadır. Çalışmanın onuncu kısmı, tarih öğretiminde bilişim teknolojileriyle ilgilidir. Son bölüm ise, tarih öğretiminde alternatif materyal kullanımı hakkındadır. Çalışmanın öğrencilere, tarih ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı’ dersinden sorumlu olan öğretim elemanlarına fayda getirmesi dileğiyle…

Editörler : İsmail H. Demircioğlu İbrahim Turan
Yazarlar : İbrahim Hakkı Öztürk Ayten Kiriş Gülin Karabağ Erkan Dinç Banu Çulha Özbaş Ahmet Şimşek Sezai Öztaş Selahattin Kaymakçı Ramazan Kaya

Yayınevi: PEGEMA

39 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sponsorlar

Sponsorlar