Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK

Öztürk, İ. H. (2011) "Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 12(4), 277-301

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26761955

65 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi