Erol KÖMÜR

Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar ve Öğrenciler Yönelik Avrupa Konseyi Kararı

Avrupa Konseyi106. AVRUPA SERMİNERİ ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE ÖĞRENCİLER 15-19 KASIM 2004 – DONAUESCHINGEN

Seminerin Avrupa Konseyindeki Yeri

(Dr. Claudia STANGL-TALLER)

Avrupa Konseyi 2.Dünya Savaşı sonunda 1949’da kurulmuştur ve 45 üye ülkesi vardır.Görevi demokrasiyi garanti altına almak, insan hakları ve her yerde Avrupalılar için eşitliği korumaktır. Birbirleriyle işbirliği içinde çalışan ve bağlantılı olan 4 parçadan oluşur.Bakanlar Kurulu, Parlamenterler Meclisi, Avrupa’nın Yerel ve Bölgesel Kongreleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

Avrupa Konseyi toplumların bazı sorunlarının cevabını vermeye çalışıyor.

Bunlar: 

 • Irkçılık 
 • Azınlıklara karşı yapılan ayrımcılıklar 
 • Çocukların refahı 
 • Terörizm 
 • Organize suç ve rüşvetçilik 
 • Uyuşturucu bağımlılığı 
 • Biyolojik araştırmalar ve klonlama 
 • Çevreyi koruma

 Eğitim:

Avrupa Konseyinin üye ülkeleri ile ilgilendiği eğitim programları demokratik haklara sahip vatandaşlık,insan hakları,karşılıklı saygı ve tolerans gibi bazı kavramları içine alır.

 

Eğitimde Amaç: 

 • Eğitimi herkes için desteklemek ve geliştirmek 
 • Deney planlarını, düşüncelerini ve araştırma projelerini halka duyurmak 
 • Üye ülkeler arasında eğitim bağlantılarını ve görüş alışverişlerini desteklemek 
 • Ülkeler arasında diploma onayını sağlamak 
 • Bilgiyi yaymak

 

Avrupa Konseyi 1994’te Parlamenterler Konseyince bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda alınan kararlar içinde Üstün Zekalı Çocukların Eğitimleri hakkında tavsiyeler yer almaktadır


Parlamenterler Konseyi Tavsiye Mektubu
Avrupa Konseyi Parlamenter Toplantısı
Üstün yetenekli çocukların eğitimi üzerine tavsiye 1248(7 Ekim 1994) (31. oturumunda tartışıldı)


1. Parlamenterler Konseyi eğitimi temel bir insan hakkı olduğunu yeniden tasdik eder ve bir an önce bir yere uygun olması gerektiğine inanır.
2. Oysa eğitim sistemi her zaman karşılaşabileceğimiz özel düzenlemeler yapmamız gereken özel ihtiyaçları olan azınlık durumundaki çocuklara yeterli eğitimi sağlayabilmek için yapılandırılmalıdır. Bu çocukların bir grubu üstün yetenekli çocuklardır.
3. Genel olarak üstün yetenekli çocukların toplumun yararı için,kendi yararları için ve kendi yeteneklerini geliştirebilmeleri için yeterli eğitim olanaklarından yararlanması sağlanmalıdır. Aslında hiçbir ülke yeteneklilerin kaybı için çaba harcamaz ve doğru zamanda zeka bakımından ve diğer potansiyelleri diğerlerinden ayırmamak bir zaman kaybıdır.Bu amaç içinde yeterli ölçüm araçlarına gerek vardır.
4. Özel eğitim koşulları sağlanmalı ama bununla birlikte bir gruba gösterilen imtiyazlar diğer grubun zararına olmamalıdır.
5. Bu yüzden Parlamenterler Konseyi Bakanlar Kuruluna, Avrupa Kültür Birliği imza yetkisi olan yetkili otoritelerine aşağıda sıralanacak olan eğitim politikalarını dikkate almaları için sormayı önerir.

 • Kanunlar, bireysel farklılıkların farkında olmalı ve bu farklılıklara saygı duymalıdır. Diğer çocuklar gibi üstün yetenekli/zekalı çocuklarında kendi potansiyellerini geliştirebilmek için yeterli eğitim fırsatlarına ihtiyaçları vardır. 
 • Üstün zekalılık ve üstün yeteneklilik alanlarında yapılan ana araştırmalarla, örneğin yan alanlardaki üstün zekalı/yetenekli çocukları diğerlerinden ayırma ve farkına varma prosedürleriyle ilgili araştırmalar paralel olarak yürütülmelidir. “Başarı Mekanizması” alanındaki araştırma doğru okul başarısızlığını çözmeye çalışmada yardım edebilir. 
 • Bu arada, Öğretmen Yetiştirme Programları(Formasyon Programları) üstün zekalı ve yetenekli çocukları ayırt etmek için bazı stratejileri içermelidir. Üstün zekalı/yetenekli çocuklar hakkındaki bilgi çocuklarla uğraşan hepsi (öğretmenler, aileler, doktorlar, sosyal çalışmacılar ve eğitim müdürlüğü ve bakanlığı vs.) için kolay elde edilebilir olması gerekir. 
 • Özellikle üstün yetenekli çocukların içinde bulunduğu koşullar daha sonra da devlet okulları eğitim sistemine tercihen uyarlanabilir olması gerekir. İleride de okul öncesi eğitiminde de. Esnek bir müfredat, değiştirilebilen ve geliştirilebilen yardımcı materyaller, görsel ve işitsel araçlar ve proje-merkezli eğitim tarzı tüm çocukların, üstün zekalı olsun olmasın, gelişimini beslemek ve erken zamanda onların özel ihtiyaçlarının farkında olmak için kullanılan metotlar ve tekniklerdir. 
 • Devlet okulları eğitim sistemi yüksek performanslı veya üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde esnek olabilmelidir. 
 • Üstün yetenekli/zekalı öğrencilerin etiketlendirilmesinin yaratacağı içsel tehlikeyi ve bu içsel tehlikenin topluma vereceği zararın istenmeyen sonuçlarını önlemek için üstün zekalılar için öngörülen bütün özel koşullar sağduyu ile yönetilmelidir. 

6. “Üstün Zekalı/Yetenekli” fikrinin diğer dillerde de anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir anlamda sahip olması için açıklanmaya ihtiyacı vardır.Bu yüzden Parlamenterler Konseyi, Bakanlar Kuruluna psikiyatristleri, sosyologları ve eğitimcileri (belirgin özellikler taşıyan) kapsayan bir komite kurulmasının tartışılmasını önerir.

 

Türkiye Avrupa Konseyi’ne 9 Ağustos 1949’da üye olmuştur.

 

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26721653

138 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi