Erol KÖMÜR

1925 Yılına Ait Zeka Muayene Usullerine Bir Örnek

ZEKA MUAYENESİ

Zeka MuayenesiPsikolojinin pratikde en çok müstamel olan kısmıdır, gerek hekimlik ve gerekse pedagoji zeka muayenesinden azami surette istifade etmektedir. Bu hususta müracaat edilen usuller mütenevvidir. Bütün seririyatlarda başka başka yollardan gidiliyor. Bunlar arasında kesretle kullanılan Bine-Simon metodudur. Bu iki müellif yaşa göre bilinmesi icab eden şeyleri bir cetvel suretinde tertib etmişlerdir. Bobertag (Paul Hans Martin Bobertag) bir risale ile bu metni izah eder.

İlk defa bize bir çocuk müracaat ettiği zaman onun onun kısa müşahedesini numune cedveline doldurmalıyız.

Numune I

Muayene Neticesi

İsmi

Memleket ve mahall-i Veladeti

Yaşı

Adresi

 

Babası

Annesi

Hemşireleri

Diğer yakın familyası

Neşvüneması

Baş ağrıları

Korku

Altına işemek

Faaliyet-i tenasüliye

Geçirdiği hastalıklar

Bayılma hamelatı

Devar

Uyku

Asabi tezahürat

Çocuğun tavr-ı harekatı

Ebeveynin vaziyeti

Mektepteki hali

Sanattaki hali

Cürm-ü cinayet

Cinayet gibi bir hal yaptı mı

Cismani hali

Zeka

Umumi tavır ve hareket

Rapor

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26743467

29 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi