Erol KÖMÜR

Resim Yeteneği Tanılama Tecrübeleri: Osmanlı'dan Cumhuriyete

Resim Yeteneği Tanılama Tecrübeleri: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e

Kaynak: ? Kapak tahrip olmuş

Menşei: Türk Ocakları Merkez Cemiyeti

Mühür Tarihi: 1340

Transkript: Erol KÖMÜR

(R) ile (S) nin resimleri üzerinde icra edebildiğim müşehadetın neticesi; hutut-u esasisi itibariyle ….. tecrübeleri mütevafık düşüyor; Fakat aralarında suret-i mutlakada mümasalit yoktur. İnkişaf hakkında tam bir fikir vermek için bu kitapta hassaten mevzu-u bahs olan yaştan itibaren müşahedelerimi nazar-ı itibara alacağım ve bu yaştan sonra muktedir olduğum derecede ilerilere da yükseleceğim.

Maatteessüf (R) nin ilk resimleri hıfz edilmemişti. Onsekiz aylık iken yapmış olduğu bu resimler; her hangi bir şeyi, mesela bir köpeği, bir kediyi bir atı göstermekte idiler; fakat rastgele yapılmış bir karalama halinde bulunuyordu. (Şekil 1) de görüldüğü vechile, henüz iki yaşında iken de modeliyle hiçbir vasfı veya şekli mümaseleti haiz olmayarak, resim yapıyordu. Bu resimler, bir takım güvercinler bir horozu göstermiş olacaktı.

Şekil-1

(S) nin, takriben iki yaşında iken yaptığı resimler de rastgele çizilmiş hatlardan ibaret idi. Fakat maksadı, tavuk yapmaktı. (Şekil 2) deki suret, delalet ettiği vechile bu resimler, ….. (karalama) safhası dediği ……….kabilindendir.

Şekil-2

(R) İki yaşını iki ay geçerken bu resimler, yavaş yavaş hakiki şekle benzemeğe başladı. Mesela: kızın başında bir halka resmi çiziyor ve buna (göz) diyordu. Yaptığı kız resimlerinin de bedeni ve bacakları bulunuyordu. Maatteessüf bu devreye ait hiçbir resim hıfz edilememiştir. Üç yaşını üç ay geçerken (şekil 3) de görüldüğü vechile bir çiçekle bir balık resmi yaptı.

Şekil-3

Devam edecek...

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26743500

86 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi