Murat KARAL

KIPÇAK DESTANI

Ben bir yavan Kıpçağım
Koparılıp bağımdan
Taa Mısır'a satılmışım
Şanlı Kafkas dağından

Memlüklere yön vermişim
Baybars ile Mısır'da 
Moğolları mahfetmişim
Kim bilir hangi sırda

Köle gelmiş bey olmuşum
Berrüyaban Mısır'a
Bin yıl atabey olmuşum
Kars,Artvin'e bir sıra

Ben bir yavan Kıpçağım
Laz,Gürcü'nün kanında
En uzun beylik olmuşum
Anadolu bağrındaÇıldır atabeyliğiyle
Yön vermişim zamana
Deşt-i Kıpçak bozkırında
Şimdi beni kim ana

Selçuklu'ya ders vermişim
Gürcü ile birleşip
Dörtyüzbin nefer sermişim
Kafkasya'ya yerleşip

Kırkbin aile ile 
Rüzgar olup Asya'dan
Kafkasya'ya yerleşmişim
Gürcistan'a bir yordam

İstanbul'u kuşatırken
Peçeneği yıkmışım
Sarı saçlı,mavi gözlü
Pekte güzel bakmışım

Heybetliydi yiğitlerim
Kuman idi bir adım
Kars'tan Livaneye değin
Yayılmışım her adım

Tamara'nın soyu benden
Gürcü kraliçesi
Giresun'a kadar hakim
Oldu onun pençesi

O Tamara yaptırmıştı
Tibet Kilisesini
Sütle harcı karıştırıp
Yaptırdı eserini

Bu gün Tamar Dododal'in adı
Tamire diye yaşar
Kimi lakab olup gelmiş
Ebediyete koşar

Ardahan'da dahi vardır
Tamara'nın eseri
Koca büyük coğrafyaya
Nakşedilmiş bir seri

Çıldır atabeyliğiyle
Bin yıl hakim olmuşsun
Atabeylik namı ile
Kafkas'a nam salmışsın

Yavuz Selim döneminde
Sarkis adlı beyinle
Etrafın mabeyinle
Gelip İslam olmuşsun

Bu gün Tibet'te hala
Beyler adlı mahalle
Atabeylikten kalmadır
Musa adlı bir beyle

Sarı Gelin türküsü de
Kıpçak kıza yazılmış
Erzurum'lu delikanlı
Ona abayı yakmış

Dünyaya reklam etmişiz 
Kemençenin adını
Beylere rütbe etmişiz
Başbuğluk ünvanını

Horon edip oynamışız
Kemençeyi çalıpta
Uzun boylu bir nesiliz
Tutulmayız kalıpta

Osmanlı'dan önce geldik
Dolduk Karadeniz'e
Atrak adlı başbuğumuz
Kim engel olur bize

Şimdi benim soylularım
Gürcü ya Laz bilinir
Türkçe konuşanlarımsa
Türkoğlundan bellenir

Ben bir yavan Kıpçağım
Tarihte kalmış adım
Kazaklar benden gelir
Türkoğluna evladım

Göktürk'ün batı koluydum
Bozkurt bayraklı elim
Şavşat'a böyle gelmişim
Yaman uzundu kolum

Cakeliler denir bize
Borçka'ya kalmış adım
İzmir'den ta Mısır'a
Ulaşırdı kanadım

Bin yüz onsekizde geldik
Atrak ile Asya'dan
Kırkbeşbin aile idik
Artvin ile Ardahan

Davet etti bizi Gürcü
Koruyalım istedi
Sen yeterki beni koru
Toprağın benden dedi

Karaldır yazdı destanı
Bilinmezi bil diye
Türk,soyunu iyi tanı
Denmesin yoksun diye 

Murat Karal 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26758267

42 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi