Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU

Türkiye'de Tarih Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

DEMİRCİOĞLU, İsmail Hakkı (2014). “Türkiye'de Tarih Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos 2014, s.1176-1186.

Geçmişten bugüne insanoğlunun hikâyesini bilimsel bir bakış açısıyla inceleyen tarih, sosyal bilimlerin temel disiplinlerinden birisidir. Tarih biliminin geçmişi çok eskilere mmesıne karşın, tarihin modern bir bilim anı olarak karşımıza çıkması 19. Yüzyıldır.

Özellikle Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi'ni takip eden süreçte tarihin yıldızının parlamaya başladığını görüyoruz. Bu süreçte sosyal bilimlerin diğer dalları gibi tarihin de önem kazanmasının arkasındaki temel gerekçe, Sanayi Devrimi’yle oluşan yenidünyayı anlama ve yönetme kaygısıydı. Buna ilaveten, Fransız İhtilali’ni takiben ulus devletlerin inşa sürecinde tarih bilimi ve eğitimi daha da önem kazanmıştır.

{pdf}tarih/i_h_demircioglu/Turkiyede_Tarih_Egitimi_Sorunlar_Cozum.pdf|height:1000|width:730|app:Adobe{/pdf}

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26758257

62 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi