Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU

Türk Dünyası Ortak Tarih Ders Kitabı Nasıl Yazılmalıdır?

/Turk_Dunyas_Tarih_Ders_Kitabi.gif

Türk dünyası ortak tarih ders kitabı hazırlama çalışmalarının geçmişi 1992 yılına kadar inmektedir (Turan, 2015). Kitapla ilgili çalışmalar 1992 yılına kadar inmesine karşın es,er günümüze kadar hazırlanamamıştır. Bu eksikliğin giderilebilmesi adına Türk Konseyi'nin son yıllarda faaliyete geçtiğini görmekteyiz. Konseyin koordinatörlüğünde tarih kitabının hazırlanmasıyla ilgili çalışmalara başlanmış ve bu konuda belirli bir mesafe alınmıştır. Kitapla ilgili yapılan hazırlık ve çalışmalar neticesinde eserin Türk dünyasının 15. yüzyıla kadar olan tarihiıni kapsayacak şekilde oluşturulması kararlaştırılmıştır. Yapılan planlamaya göre kitap, 2016 yılında sekizinci sınıflarda okutulacaktır (Türk Dünyası Ortak Tarih Ders Kitabı Hazır, 2015).

{pdf}DERNEK/demircioglu/TURK_DUNYASI_TARIH_DERS_KITABI.pdf|height:1000|width:730|app:adobe{/pdf}

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763076

197 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi