Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail H. DEMİRCİOĞLU*
İnanç GENÇ**
Ebru DEMİRCİOĞLU***


ÖZET
Pedagojik alan bilgisi içinde yer alan öğretim strateji, yöntem ve teknikleriyle ilgili bilgi ve beceriler öğretmenlerin sahip olması gereken temel nitelikler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda öğretmen eğitimi sürecinde yukarıdaki unsurlarla ilgili aday öğretmenlere gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmalıdır. Üniversitelerde öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bilgisine yönelik verilen eğitimin niteliğini arttırmanın yollarından bir tanesi, öğretmen adaylarının bu konuyla gelişim düzeyini tespit etmektir. Bu çerçevede, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı son sınıf öğrencilerinin öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgisini tespit etmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Nitel bir anlayışla yapılan çalışmada, veri toplama aracı olarak açık-uçlu anket kullanılmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi bileşenlerinden olan öğretim strateji, yöntem ve teknikleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Pedagojik Alan Bilgisi, Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Teknik

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26758278

57 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi