Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU

Tarih Derslerinde Tartışmalı Konuların Kullanımı: Türk Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri

Tarih Derslerinde Tartışmalı Konuların Kullanımı: Türk Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri

Bu çalışmanın amacı Türk tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde tartışmalı konuların öğretimine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmayla ilgili olarak belirlenen soruların cevaplarını bulmak için veriler nitel bir anlayışla elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Çalışmaya amaçlı örneklem yoluyla seçilen ve Trabzon’da görev yapan 20 tarih öğretmeni katılmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak çalışmaya katılan tarih öğretmenlerinin tartışmalı konuların öğretimine yönelik eğitim ve becerilerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Buna ilaveten, ortaya çıkan bir diğer sonuç ise bu öğretmenlerin derslerinde tartışmalı konuları öğretmedikleridir.
Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretmeni, Tartışmalı Konular, Tarih Eğitimi, Türkiye

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763059

162 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi