Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU

Medeniyet İnşasında Tarih Bilincinin Yeri Ne Olmalıdır?

Medeniyet Tasavvuruİnsanoğlunun inanç, bilim, felse­fe, sanat ve estetik vs. alanlardaki ürünlerinin bileşimi olarak tanımlanabilecek medeniyet, insanları birbirinden ayıran ve bilinçlerini şe­killendiren temel unsurlardan birisidir. Medeniyetler, hayattaki diğer unsurlar gibi zamanla zayıflayabilir ve hatta büyük kırılmalar neticesinde güç ve etkilerini kaybedebilirler. Bu çerçevede zamana hakim olmak isteyenlerin medeniyetlerini kendi özleriyle yeniden inşa etmeleri ge­rekmektedir. Medeniyetin köklerine bağlı kalarak yeniden inşa edilebilmesi için o medeniyet mirasçılarının zamanın ruhuna uygun bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olmaları gerekmektedir.. Başka bir deyişle güçlü medeniyetler her açıdan güçlü kişilik özelliklerine sahip bireyleri yetiştirmeyi gerekli kılmaktadır.

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763087

214 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi