Şanizade Ataullah

Baba'nın Evrensel Dili

Pek çok dilde ortak bir sözcük Kimi araştırmacılara göre Türkçe'de "baba" anlamına gelen ata sözcüğünün az çok ufak söyleniş farklarıyla dünyanın farklı kıtalarında yaşayan kavimlerin dillerinde bulunması ve bunların hepsinde yine "baba" anlamına gelmesi, bütün bu kavimlerin geçmişte ortak bir kökeni olduklarını ortaya koymaktadır. Baba anlamına gelen birbirine yakın sözcüklerden ve kullanıldıkları dillerden bazıları 1936’daki Türk Dil Kurultayı’nda şöyle saptanmıştır:

1- Türk Lehçeleri:
• Uygur,Koybal,Kazan,Kırgız ve Batı lehçeleri.................Ata
• Kuman, Televüt lehçeleri.......................................At ta
• Çuvaşça........................................... .................Atey
• Kazanca........................................... .................Etey,ata
• Altayca........................................... ..................Ada
2- Ön-asya Dilleri:
• Sümer dili.............................................. ............Ad,adda
• Elam dili.............................................. ..............Atta
• Mitanni dili .................................................. ......Atta(i)
• Hitit dili.............................................. ...............Atta
• Luwi .................................................. ..............Tati
3- Hint-Avrupa Dilleri:
• Grekçe............................................ ..................Atta
• Latince........................................... ...................Atta,atavus
• Got............................................... ....................Atta
• Eski Nort.............................................. ..............Atte
• Eski Yukarı Almanca.............................................. Atto
• Eski Slavca............................................ .............Atetz
• Polap dili.............................................. ..............Otay
• Orta İrlanda dili.............................................. ......Aite
• Votyak dili.............................................. ............Atay
• Macarca........................................... ..................Atya
4- Diğer dillerde:
• Kalmuk dili.............................................. ...........Atey
• Bask dili.............................................. ..............Aita
• Eskimo dili.............................................. ...........Atatak


Charles Berlitz'in saptadığı baba anlamlı sözcükler ve kullanıldıkları diller:
• Malta............................................. ...................Tata
• Welsh............................................. ..................Tad
• Roumani........................................... .................Thatha
• Fiji.............................................. .....................Tata
• Samoa............................................. .................Tata
• Tagalog........................................... .................Tatay
• Quechua kızılderilileri................................... .........Taita
• Dakota (Siu) kızılderilileri................................... ....Atey
• Nahuatl kızılderilileri................................... ..........Tata,tahtli
• Seminole kızılderilileri................................... .........İntati
• Zuni kızılderilileri................................... ..............Tatçu,taççu
• Hurri dili.............................................. ..............Atai
• Kuzeydoğu Kafkas dilleri………………...........................Ada
• Rusça............................................. .................Atets
• Etrüsk............................................ .................Apa,ate

  • Arnavutça……………………………………........................…… baba
  • Urduca……………………………………………...........................baba
  • Vietnamca…………………………………….......................…….baba

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26758318

104 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi