Yasemin Erden ER

Türk İlim Aleminde Dört Büyük Kayıptan İkisi - Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

Türk İlim Aleminde Dört Büyük Kayıptan İkisi - Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

İsmail Hakkı UzunçarşılıProf. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILIOĞLU T. T. Kurumu Azasından Balıkesi Mebusu
1940 senesi Türk ilim âlemi için bir felâketle başladı, şubat ve mart aylarında biribiri ardından dört büyük İlim ve fikir adamınım daha kaybettik; sırasiyle Ahmed Tevhid, Hüseyin zâde Ali, Besim Ömer, İsmail Sâib. Ben bunlardan yalnız ikisinden, ûstad Ahmed Tevhid ile üstat İsmail Sâib Sencer’den kısaca bahsedeceğim.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26761952

62 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi