Demircioglu,

Demircioglu,

Demircioglu, . H. (2008). History Teachers’ Attitudes to Museum Visits, Teaching History Journal, September, p. 24-30

Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

         2000’li yıllarda her alanda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin en fazla etkilediği alanlardan birisi eğitimdir. Eğitim kurumları öğrencilerin, değişen şartlara...

TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR

TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR

TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR Ülkemizde tarih öğretimiyle ilgili sayısı çok fazla olmamakla beraber değerli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak tarihin ilk ve orta öğretim düzeyinde...

 • Demircioglu,

  Demircioglu,

 • Demircioğlu, İ. H. Learning How To Conduct Educational Research In Teacher Education: A Turkish Perspective, Australian Journal of Teacher Education, Vol 33, 1

  Demircioğlu, İ. H. Learning How To Conduct Educational Research In Teacher Education: A Turkish...

 • Demircioğlu İsmail Hakkı, Does The Teaching of History Encourage Active Citizenship in Turkey? Perceptions of Turkish History Teachers

  Demircioğlu İsmail Hakkı, Does The Teaching of History Encourage Active Citizenship in Turkey?...

 • Demircioglu, I. H. (2010). Turkish History Teachers Perceptions of Primary Sources in History...

 • Demircioglu, I. H. (2008). Using Historical Stories to Teach Tolerance: The Experience of Turkish 8th- Grade Students, The Social Studies, 93-3, pp. 105-110.

  Demircioglu, I. H. (2008). Using Historical Stories to Teach Tolerance: The Experience of Turkish...

 • Demircioğlu, İsmail Hakkı; What ıs the Role of Assıgnments ın Educatıng Secondary School Hıstory Teachers in England?, Fırat University Journal of Social Science, Volume: 15, No: 1, pp. 125-132.

  Demircioğlu, İsmail Hakkı; What ıs the Role of Assıgnments ın Educatıng Secondary School Hıstory...

 • Demircioglu, I. H. (2009). Analysis of Turkish Secondary School History Examination Questions According to Cognitive Levels, The New Educational Review, 17-1, pp. 295-304  47

  Demircioglu, I. H. (2009). Analysis of Turkish Secondary School History Examination Questions...

 • Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

  Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR

  TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR

 • Demircioglu, I. H. (2012). Osmanlı Devletinde Tarih Yazımının Tarih Eğitimine Etkileri, Milli Eğitim, Sayı 193, Kış/2012, s. 115-125

  Demircioglu, I. H. (2012). Osmanlı Devletinde Tarih Yazımının Tarih Eğitimine Etkileri, Milli...

 • Demircioglu, I. H. (2008). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Sayı 12, sayfa. 431-450

  Demircioglu, I. H. (2008). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür...

 • Demircioglu, I. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, Bilig, Sayı 42, sayfa. 77-93

  Demircioglu, I. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, Bilig, Sayı 42, sayfa. 77-93

 • Demircioglu, I. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, Bilig, Sayı 42, sayfa. 77-93 (2)

  Demircioglu, I. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, Bilig, Sayı 42, sayfa....

 • Demircioglu, I. H. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik, Değerler Eğitimi Dergisi,C.6 No: 15, sayfa. 69-88

  Demircioglu, I. H. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik,...

 • Demircioglu, I. H. (2006). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Tarih Öğretiminin Genel Amaçlarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, sayfa. 133-146

  Demircioglu, I. H. (2006). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Tarih Öğretiminin Genel...

Ziyaretçiler

24 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi