Etkinliklerle Tarih Eğitimi ve Öğretimi

Tarih Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme

Son yıllardaki bilimsel ve teknolojik değişim ve gelişmeler, toplumun bireylerden beklediği nitelik, bilgi ve becerilerin farklılaşmasına sebep olmuştur. Bu açıdan öğretim programlarıyla temel bilgi ve becerilerin yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorum yapma, takım çalışması, problem çözme, öz yönetim, bağımsız çalışma, araştırma yapma, empati kurma, analitik düşünme vb. bilgi, beceri, yetenek ve tutumların öğrencilere kazandırılması bir gereklilik olmuştur. Öğretim programlarındaki değişimler, bu tür bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığının ve ne oranda kazanıldığının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme, doğru-yanlış vb. madde türlerinden oluşan geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarının yanı sıra, öğrencilerin bu tür kazanımlara sahip olup olmadıklarına ilişkin doğrudan gözlem yapma imkânı sağlayan performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yaklaşımının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Tarih öğretmenlerimiz için hazırlanan performansa dayalı ölçme ve değerlendirmem yaklaşımında kullanılabilecek ölçme araçlarına dair yazımız ve sınıflar bazında öğrencilere verilebilecek performans görevleri aşağıda sunulmuştur:

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

2012

BYF Grubu öğrencilerinin yarım dönem içerisinde Osmanlı Paleografyası atölyesinde Osmanlıca eğitimi aldıkları sürede ürettikleri çalışmaların sergisidir.

Sergi Beşiktaş Bilsem 4006 Tübitak projesi kapsamında sunulmuştur.

İçerikteki çalışmalardan bazıları:

Piri Reis'in Tam Dünya Haritası

Alayköşkü'nde Cumhuriyet Tarihimizin En Ünlü Yazar, Şair ve Edipleri 

Fevzi Paşa Biyografisi

İstiklal Marşı

Reklamlar