Hekim Beydeba

ORMANDA ÜSTÜN YETENEKLİ ENİK SEÇİMİ

ORMANDA ÜSTÜN YETENEKLİ ENİK SEÇİMİ

Karanlık Ormanda çakallar nüfus patlaması yaşayınca hayvanlar büyük aslanın otoritesini ve idaredeki etkinliğini sorgulamaya başlamışlar. Durumu fark eden yeleleri beyazlamış yaşlı aslan bir süre ormandan ve gözlerden uzakta kalmayı yeğlemiş. Yerine de en güvendiği ayılardan birini vekil tayin etmiş. Ayı bu işte, ne kadar güveniyorsanız,  aslan da o kadar güvenmiş… Ama yılların tecrübesi ayıyı nasıl idare edeceğini de biliyordur herhalde.

                Bu arada çakallar gemi azıya almışlar ve ormanın derinliklerine doğru arama ve taramalarını artırmaya devam etmişler. Ta ki yeni yağmalanacak mekanlar, cevherler, yeni avlar bulmak için yani biraz daha semirmek için… Ama şans bu ya kırk gün taban eti bir gün av eti demişler. Çakalların şansına bu av partisinde bir dişi Anadolu parsına çatmışlar. Dişi mişi nihayetinde pars işte. Korkuyorsanız arslangillerden, cesursanız kedigillerden ormanda yalnız yaşayan asil bir hayvan. Çakallar parsı alt edemeyeceklerini anlayınca parsın arslangillerden olduğuna karar vermişler. Birden bire de Ayı’nı yani vekil-i arslanın yakınları olduklarını hatırlayıvermiş çakalcıklar. Çakal sürüsünün yakışıklı lideri latif sözlerle parsın dimağına inciler sermeye başlamış bile:

                ___Aman pars hanımefendi, belki duydunuz belki duymadınız Arslan bey uzak ormana tatile gitti. Gider iken de vekaleti ayıya bıraktı. Biz de saygıdeğer ayının vekilleriyiz efendim.

                ___Ayı ne zaman saygıdeğer oldu da biz duymadık?

                ___Aman efendim öyle demeyin saygıdeğer Ayımız nihayetinde Arslan beyin tercihi, hem bizim ayımız İstanbul’da eğitim almıştır.

                ___Eh kısa kesin, sizin bu tarafta ne işiniz var? Ormanın dağ tarafında sadece parslar gezer bilmiyor musunuz?

                ___Aman efendim bilmez miyiz? Elçiye zeval olmaz, bizler Ayı beyefendinin selamını ve davetini iletmek üzere huzurunuzdayız. Lutfederseniz birlikte gidelim.

                Pars kısa bir an düşünmüş; Ayı mayı, nihayetinde ormanın kralının vekili bu mındar çakallar gerçekten elçi ise davete icabet gerek. Yok eğer bu işte bir kumpas varsa şu önde giden ağzı iyi laf yapan çakalın icabına bakmak gerek.

                Pars güzeli düşüne dursun. Çakal çaktırmadan iyi koşan sürü üyelerinden birini ayıya haberci salmış.Bu ara parsın dikkatini dağıtmak için de iltifatın bini bir para. Nerede ise parsı ormanın güzellik kraliçesi ilan etmiş.

                Ayının yanına ulaşan haberci çakal vaziyeti bir bir anlatmış ayıya. Ayıyı hafakanlar basmış tabii ne yapsa ne etse de onu kendinden uzak tutsa diye… Ayı ayı olmasına ayı da, pars da nihayetinde onun kadar yırtıcı, ya bu kadar yolu teptikten sonra gözü ayının yerinde kalırsa? ya uzaklardaki Aslan kral parsı yerine duşünüyor ise? Yav bu çakallar durup dururken nereden buldular şimdi bunu? Acaba çakallar pars ile ittifak yapıp onu yerinden etmeye mi çalışıyorlar? Uzayıp gitmiş ya diye başlayan sorular. Eh ayı da olsan vekalet vesveseli bir makam…

                Ayı pimpiriklene dursun, pars gerine gerine girmiş makama. Çakalların lideri bıyık altından gülmeye başlamış, ne de olsa iki av bir arada. Hangi hangisini yese bir rakip bedavadan eksilecek. Ya da birbirlerini aciz bırakacaklar. Pars ile ayı çakalların ne planlandığından habersiz birbirlerini karşı karşıya getiren nedeni anlamak için karşılıklı iltifatlaşmaya durmuşlar. Pars inanmış çakallara gerçekten de Arslan kralın yerinde bir vekil ayı. Eh İstanbul görmüş ayı bu diğer ayılara benzemez diye düşünmüş. Ama içindeki sesi de bastıramaz olmuş. Şöyle diyormuş içindeki ses haykırırcasına:

                ___İstanbul’da görse, mektep medresede bilse, mürekkep de yalasa ayı oğlu ayı işte…

                Neyse ki ayı parsın tavırlarını sakin bulunca, kafasındaki planı uygulamaya karar vermiş. Parsın güzelce ağırlanmasına ve bu arada ormanın her tarafına haber salınıp yıllık kurultayın toplanmasını emretmiş. Ne dersiniz parsa gücünü göstermek mi istiyor acaba?

***

                Büyük kurultay toplanmış her cinsten rengarenk hayvanlar. Ayı tahtına kurulmuş, çakallar divanda, itler her zamanki gibi efendiye sadakat ile korumadalar. Yakın korumalar kangal, uzak korumalar dalmaçyalı, haberciler de finolardan seçilmiş. Hayvanlar kendi aralarında kulis yapa dursunlar ayı büyük kurultayın gündemini açıklamış:

                ___Büyük karanlık ormanın yüce hayvanat alemi, hepiniz biliyorsunuz ki yaşlı kralımız yerine genç bir arslan tayin edemeden emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Ve ayrılırken buyurdular ki ey vekilim hayvanlar aleminin en güçlüsü yüce ayı artık karanlık orman demokrasi ile idare edilsin. Fakat bizim hayvanlar demokrasiden pek anlamazlar. Fakat bu ormana demokrasi getirmemize engel değil. Demokrasiyi hayvanata rağmen hayvanat için prensibi ile hayata geçirmeyeceksin. Bunu uzun soluklu bir orman politikası haline getirip kurumsallaştıracaksın. Bunu da ancak eğitimle gerçekleştirebilirsin. Fakat eğitimden netice alabilmen için “ağaç yaşken eğilir” ilkesi ile hareket et. Büyüklerin midesini hoş tut ama eğitime eniklerden başla. Enikler bizim istikbalimiz. Fakat eniklerde kendi aralarında farklı farklı derecelere sahipler. Öyle enikler var ki av da yetişkin hayvanattan daha marifetli. Daha yetenekli. Bunun içindir ki git önce bir yetenek sınavı yap. Üstün yetenekli enikleri topla ki görelim ormanda ne cevherler var. Sonra vereceğimiz eğitimlerle o yeteneklerin zayi olmasını engellediğimiz gibi ormandaki vahşi hayatında istikbalini sigortalamış oluruz.

                Asırlık kayın ağaçlarının yaprakları bu nutuktan sonra alkışlar çığlıklar ve naralarla dalgalanmaya başlamış. Bütün hayvanat bu projeyi canı gönülden kabullenmiş. Hatta kuzguna bile yavrusu anka kuşu gibi görünmeye başlamış. Gürültüyü alkışlarla cesaretlenen ayının böğürtüsü bastırmış ve konuşmaya kaldığı yerden devam etmiş:

                ___Ey orman halkı yetenek sınavını yapmak üzere ormanımızın iki güzelini takdim ediyorum. Birisi güzeller güzeli sarışın Anadolu Parsı diğeri zarafet timsali ala geyik yanlarına da yardımcı olmak üzere iki uzman çakal görevlendiriyorum.

                Kurnaz tilki kıs kıs gülmeye başlamış. Eh ayının oyununu ilk duyduğunda çözebilecek olan ondan başkası değil zaten. Tilki şöyle düşünmüş: Orman ahalisinin arslana karşı korkuyla karışık bir sempatisi  tam bir güveni vardır. Hangi hayvanı görevlendirirsen görevlendir  yetenekleri seçerken hep arslangillerden seçecekler. Ya da itle çakal gibi kendi familyalarından. Eh ne de olsa onların familyalarına bağlılıkları tüm hayvanlardan farklı. Irkçılık derecesinde. Fakat iki özel hayvan var ki bunlar ırkçılık da yapamazlar, arslangillerden birini de kasten seçmezler. Çünkü dişi pars ilk erkek arkadaşı kendisini bir dişi kurt ile aldattığı için kendi familyasının veletlerinden hep tiksinti duyar imiş. Eh ala geyiğimiz ise bir av sırasında erkeğini arslanlara yem bıraktığı için arslangiller familyasına hep kin gütmüş. Yahu ayı bu kadar zekice hareket edemez aslında. Bir taş ta neredeyse beş kuş. 1. Yetenekli enik bahanesi ile dişi pars tehdidi merkezden uzakta. 2. Ala geyik tam yetkili kesinlikle ormanda artık bir arslana iktidar yolu kapanacak. 3. Alageyiği duygusal hareket ettiği için pars kesinlikle paralar. 4. Orman halkı parsı böyle güzel bir projeyi sabote ettiği için nefretle lanetler ve pars dağlara geri dönmek zorunda kalır. 5. Eh proje tutsa da tutmasa da bu dahiyane açılımdan dolayı ayıya kamuoyu desteği artar. Bu fikir çıksa çıksa çakal liderinden çıkar. Anlaşıldı şimdi çakallara verilen örtülü leş tahsisatının artış nedeni.

                Tilki çözümlemesi ile gurur duyup kuruna dursun. Bizim iki orman güzeli sarışın pars ile ala geyik ormanın ücra bir hayvan okulunda başvuran enikleri imtihana almışlar bile. Bahçede meraklı veliler  sınavdaki eniklerden daha heyecanlı. Eee ne de olsa bu eniklerden biri istikbalde ormanın çok saygın makamlarında olacaklar. Belki de bu yetenekli enikleri onlar seçecekler. Fakat çakallar tezgahı çoktan tertiplemişler bile…

                Sınav sorularının cevapları ormanın en salak itinin eniğine bir bir öğretilmiş. İtlerin sınavda başarılı olamama ihtimaline karşı, ayunun talimatı ile sınav komisyonu hazırlamışlar. Tabiki bu komisyon sadece çakallardan oluşmakta. Yani kesinlikle iti seçmek için kurulmuş bir komisyon. Bir de sınava itiraz edilir falan diye tarafsız! ikinci bir inceleme komisyonu kurulmuş, ne de olsa ayı demokrasi ve şeffaklık azizi. Fakat bu komisyon da sadece ve sadece seçme itlerden oluşuyor. Komisyon başkanı da itiraz edeni son tahlilde susturmak için azılı bir kangal iti. Eh söyle sevgili karî bu durumda it eniğinden başka seçilebilecek bir enik varmıdır. Yapılacak seçimin sonucunda en iyi netice herhalde sadece ve sadece en iyi it seçimi olacaktır.

                Bu arada sınav devam ediyor ve sınav salonlarını tek tek gezmekte iki orman leydisi. Ne de olsa vazifeleri çok büyük ve seçkin bir iş. Üstün Yetenekli Orman Eniği Seçme Sınavı (ÜYOESS). O da ne? Organizasyonda skandal büyüklüğünde bir çatlak var. Hatta yarık desek daha iyi. Sınav salonunda olmaması gereken bir enik var. Buna kim haber verdi diye sinirleniyor ala geyik. Pars çaktırmadan kendi iç dünyasına tebessüm ediyor. Ne de olsa onunda hain parstan sonra platonik bir arslan mevzuu var.

                Ala geyik dişiliğinin verdiği cesaretle geleceğin arslanından intikam almaya karar veriyor. Salon başkanı tazıya ayıdan aldığı yetkiyi de hatırlatarak amirane bir tavırla:

                ___Bir halt yemişsiniz, düzeltiniz. Bu eniğin bu sınavda olmaması gerekirdi. Lütfen çaresini ve tedbirini alın diyor. Öfkesini gizleyen bir nezaketle.

                Tazı, bütün cesaretini toplayıp aslan eniğinin sırasına gidiyor ve önündeki kalem, silgi, sınav cevap kağıdı, soru kitapçığı ne varsa hepsini topluyor. Minik arslan, minikliğine rağmen asaletinden taviz vermemekte ısrarlı. Arslanların neden bütün hayvanlardan farklı olduğunu anlıyor bu sınavda. Ve bir arslandan beklenen tavırla, sağ pençesine kaldırıyor ve patisindeki üçüncü tırnağı ile tek soruluk sınavın cevabını sıranın üzerine kazıyor. Sıranın üzerindeki cevap adeta sim gibi parlamaya başlıyor. Tüm eniklerin gözü kamaşırken, arslan eniği sıranın üst tahtasını söküp CEVAP KAĞIDI niyetine kumral, dul ve iki yetim yavru ile arslanlara kin dolu bir ömür sürmüş alageyiğe teslim ediyor. Salondaki tüm hayvanların ömür boyu unutamayacakları bu anda pars neden bir arslana aşık olduğunun bilinci ve mutluluğunda göz ucu ile minik arslanın alageyiğe uzattığı cevap tahtasına bakıyor. “İT İTTİR, ARSLAN DA ARSLANDIR. BİN İTİN POSTUNU ÜST ÜSTE KOYSANIZ BİR ARSLAN POSTU ETMEZ” Ormanın sahibi < itin ve çakalın kral olmasını isteseydi> onları arslan suretinde yaratırdı.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26761926

32 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi