Belgeler

Osmanlı Dönemi Talebe Tedkikat Rehberi (Öğrenci İnceleme Rehberi)

1920

Ahvali Cismaniye ve Ruhiye

çocuğun ismi

 

mizah kabiliyeti?

 

tarih vemahalli veladeti

 

zevk-i selimi?

 

milliyeti

 

temizliğe olan istidadı?

 

pederinin ismi

 

tedris kabiliyeti?

 

pederinin sanat ve memuriyeti

 

lisanı?

 

ebeveynin dereceyi tahsili

 

kudret ve kabiliyeti harekiyesi?

 

çocuk zeki midir mütevasıt mıdır

 

tavır ve vaziyet?

 

iyi midir aptal mıdır

 

manzarası?

 

zekasına tesir eden sebepler var mı nelerdir

 

kuvayi maddiyesi?

 

hafızası?

 

muhiti re’si?

 

muhakemesi?

 

omuzlarının genişliği?

 

dikkati?

 

boyu?

 

seciyesi?

 

ağırlığı?

 

ibda kabiliyeti?

 

zefir ve şehik dereceleri?

 

taklit kabiliyeti

 

aile muhiti?

 

Kaynak: http://erolkomur.com/20-yuzyilin-ilk-yarisinda-zeka-ve-yetenek-tanilama-calismalari/

Reklamlar