Araştırma Makaleleri

Sivas Kongresi Belgeleri - Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluş Belgeleri

  • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluş Dilekçesi- Ordudan 8 Temmuz 1919'da istifa ettiğinden Heyet-i Temsiliye Başkanı ünvanı ile Mustafa Kemal (Atatürk)'in Sivas Valiliği'ne verdiği Arz-ı Hal (Dilekçe)
  • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluş Beyannamesi
  • 7 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi Umumi Beyannamesi
  • Sivas Kongresi'nin toplandığı bina - Sivas Lisesi


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluş Dilekçesi

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluş Beyannamesi

Sivas Kongresi Umumi Beyannamesi 7 Eylül 1919

Sivas Kongresi'nin toplandığı bina

www.etarih.com Erol KÖMÜR'ün katkılarıyla

Reklamlar